BILTEN PRINOVA
str.3 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.5

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA


AUGUST
      Bestemeljni Bog, čovjek i svijet / August. - 2. preuređeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Rogina, 2014. - 469 str. ; 25 cm
Pravo ime autora: Marijan Rogina. - Bibliografija: str. 464-466 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Pojmovi: str. 468-469. - Bilješka o autoru: str. [471].
ISBN 978-953-56549-2-6
215
141.4
BP14-0071


PRCELA, Frano
      Bogozaborav : razmišljanja o aktualnim izazovima crkve / Frano Prcela. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2014. - 203 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Znakovi vremena / Synopsis)
Bibliografija: str. 197-199 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 9-12: Predgovor / Želimir Puljić. - Str. 191-195: Pogovor : Identitet pojedinačnog katoličanstva / Ivo Banac.
ISBN 978-953-7968-06-9 (Synopsis, Zagreb). - ISBN 978-9958-587-91-7 (Synopsis, Sarajevo)
211
242:282
261.6/.7
BP14-0072

Vidi i br.: BP14-0129

22 Biblija


BERKOVIĆ, Danijel
      Biblijski hebrejsko - hrvatski priručni rječnik / Danijel Berković. - Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo : Biblijski institut, 2012. - 188 str. ; 20 cm
Str. 7: Predgovor / Božo Lujić. - Str. 9-10: Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj / Kotel DaDon.
ISBN 978-953-6709-90-8 (Hrvatsko biblijsko društvo). - ISBN 978-953-55850-6-0 (Biblijski institut)
22(038)=411.16'02=163.42
811.411.16'374
BP14-0073


      BIBLIJA : Stari i Novi zavjet / [prijevod Stari zavjet (osim Petoknjižja i Psalama) na temelju rukopisa Antuna Sovića, Petoknjižje Silvije Grubišić, Psalmi Filibert Gass, Novi zavjet Ljudevit Rupčić ; glavni urednici Jure Kaštelan, Bonaventura Duda ; popratni tekstovi Bonaventura Duda... [et al.]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2014. - XVII, 1559 str. ; 31 cm
Kazalo.
ISBN 978-953-11-0808-9
22
BP14-0074


LEISCH-Kiesl, Monika
      Eva kao drukčija : egzemplarno istraživanje ranoga kršćanstva i srednjega vijeka / Monika Leisch-Kiesl ; [prijevod Ivan Ivanda]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Europsko društvo žena u teološkom istraživanju - Hrvatska sekcija, 2014. - 357 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Polazišta ; sv. 66) (Prinosi feminističke teologije ; 1)
Bibliografija: str. 315-348 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Str. 9-11: Predgovor / Elisabeth Gssmann.
ISBN 978-953-11-0737-2 (Kršćanska sadašnjost)
22.01
261.62
233-055.2
BP14-0075


LUJIĆ, Božo
      Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti : pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta / Božo Lujić. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2014. - 451 str. ; 24 cm. - (Biblica ; 19)
Bibliografija: str. 415-431 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala.
ISBN 978-953-11-0815-7
22.08
234.2
231.74
BP14-0076


      NOVI zavjet. - Eschenburg : GBV [i.e. Gute Botschaft Verlag] ; Krasica : Živa riječ, 2013. - 281 str. ; 19 cm
ISBN 978-3-86698-758-6 (GBV). - ISBN 978-953-7786-05-02 (Živa riječ)
225
BP14-0077


SMITH, Hamilton
      Poslanice Timoteju : kratak pregled s tumačenjem / Hamilton Smith. - Krasica : Živa riječ, 2013. - 93 str. ; 21 cm
ISBN 978-953-7786-07-6
227
225
BP14-0078

Vidi i br.: BP14-0081,-0093,-0113,-0638

23 Dogmatika


ANSELMUS Cantuariensis, sanctus
      Zašto je Bog postao čovjekom = Cur Deus homo / Anzelmo Canterburyjski ; preveo i priredio Stjepan Kušar. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2014. - 247 str. ; 24 cm. - (Kršćanski klasici ; sv. 30)
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-11-0731-0
239
234
BP14-0079


BAOTIĆ, Ivo
      Bog je tako ljubio svijet--- : muka Gospodina našega Isusa Krista kao utjeha u vlastitoj patnji--- / Ivo Baotić. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2009. - 167 str. ; 20 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. 160-161.
ISBN 978-953-7448-21-9
232.96
BP14-0080


BAOTIĆ, Ivo
      Vi ćete biti kršteni duhom svetim! : svjedočanstvo prve Crkve kao podrška vjere vlastitoj patnji--- / Ivo Baotić. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2011. - 229 str. ; 20 cm
Bilješka o autoru: str. 223-224.
ISBN 978-953-7448-44-8
231.3
226.6.06
234.2
BP14-0081


BAŠNEC, Nikola
      Od Franciske do Martina : 46 svetih i blaženih i 5 blagdana / Nikola Bašnec ; [ilustracije Karina Sladović]. - Zagreb : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, 1912 [i. e. 2012]. - 327 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 327. - Bilješka o autoru: str. [328].
ISBN 978-953-56266-4-0
235.3
264-94
BP14-0082


BATELJA, Juraj
      Bogorodica Zaštitnica u Hrvata : teološki i povijesnoumjetnički pristup = The mother of God protectress amongst the Croats : a theological and art history approach / Juraj Batelja, Petra Batelja ; [predgovor Sanja Cvetnić ; engleski prijevod Lidija Šimunić Mesić ; fotografije Zoran Alajbeg... [et al.]. - Zagreb : vlast. nakl., 2013. (Zagreb : Denona). - 180 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 164-172 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Pod Marijinim plaštem: str. 5-8.
ISBN 978-953-98217-4-4
232.931(497.5)
7.046.3:232.931(497.5)
BP14-0083


COMASTRI, Angelo
      Anđeo mi reče : Marijina autobiografija / Angelo Comastri ; s talijanskoga prevela Benedikta Matošević. - Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. - 136 str. ; 19 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. [138].
ISBN 978-953-7793-37-1
232.931
821.131.1-97
BP14-0084


EMMERICH, Anna Katharina
      Gorka muka našega Gospodina Isusa Krista / prema viđenjima blažene Anne Katharine Emmerich, redovnice augustinke ; [prevela Gordana Begović-Ikica]. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2009. - 351 str. ; 21 cm. - (Bibliotheca mystica ; knj. 2)
Bilješka o autorici: str. 7-54. - Str. 340-347: Pogovor / Theo Rody. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7448-22-6
232.3
248.2
BP14-0085


EMMERICH, Anna Katharina
      Siromašni život gospodina našega Isusa Krista / prema viđenjima blažene Anne Katharine Emmerich redovnice augustinke ; [prevela Gordana Begović-Ikica ; predgovor Luka Marković]. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2010. - 493 str. ; 22 cm. - (Bibliotheca mystica ; knj. 3)
Predgovor: str. 5-8.
ISBN 978-953-7448-33-2
232.3
248.2
BP14-0086


GORNY, Grzegorz
      Svjedoci Otajstva : istraga o Kristovim relikvijama / [tekst] Grzegorz Gorny, [fotografije] Janusz Rosikon ; [karte i ilustracije Piotr Karczewski ; prijevod Goran Andrijanić]. - Split : Verbum, 2014. - 335 str. : ilustr. ; 21 cm
Rječnik: str. 334.
ISBN 978-953-235-352-5
232
291.33
231.73(091)
BP14-0087


JAMPOLSKY, Gerald G.
      Putovanje kući : nadahnjujuće priče koje će potaknuti vašu duhovnost : [knjiga za smireniji i mudriji život!] / Gerald Jampolsky i Diane Cirincione ; s engleskoga prevela Iva Jakolić. - Zagreb : Škorpion, 2013. - 193 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Novi vidici ; knj. 33)
Str. 11-12: Vodiči do mira / Hugh Prather. - Bilješka o autorima: str. 192-193.
ISBN 978-953-289-092-1
234.2
159.913
248
BP14-0088


LENNOX, John Carson
      Tko vjeruje, mora misliti / John Lennox, David Gooding ; [prijevod Željka Hrg]. - Split : Euro liber, [2014?]. ([s. l. : s. n.]). - 69 str. ; 17 cm
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorima: str. [4].
ISBN 978-953-6423-25-5
239
230.1
BP14-0089


MACARTHUR, John Fullerton
      Naš strašni Bog / John MacArthur ; [prevela Ivana Balint-Feudvarski]. - Krapina : Baptistička crkva Emanuel : Teološka biblijska akademija, 2014. - 138 str. ; 21 cm
Bibliografske bilješke uz pojedina poglavlja i uz tekst. - Kazala.
ISBN 978-953-7347-13-0 (ispravljeno)
231
BP14-0090


MIJIĆ, Stanko Duje
      Sotonska gripa : pandemija laži / Stanko Duje Mijić. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2012. - 384 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada sv. Antuna ; knj. br. 1)
Bibliografija: str. 378-379.
ISBN 978-953-7448-50-9
239
235.2
133
BP14-0091


STINISSEN, Wilfrid
      Istinski čovjek : knjiga o stvaranju i svetosti / Wilfrid Stinissen ; [preveo sa švedskog Stjepan Željko Biletić ; ilustracije Gustave Dore]. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2008. - 231 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Svjetlo života ; knj. 7)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7448-10-3
233
BP14-0092


STINISSEN, Wilfrid
      Marija u Bibliji i u našem životu / Wilfrid Stinissen ; [preveo sa švedskog Stjepan Željko Biletić]. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2011. - 137 str. : 20 cm. - (Biblioteka Svjetlo života ; knj. 11)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7448-47-9
232.931
22.08
BP14-0093


STINISSEN, Wilfrid
      Noć je moje svjetlo / Wilfrid Stinissen ; [preveo sa švedskog Stjepan Željko Biletić]. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2007. - 202 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Svjetlo života ; knj. 1)
ISBN 978-953-748-01-1
235.3 Iohannes a Santa Cruce, sanctus
248.2
BP14-0094


      SV. Antun Padovanski / priredio Bonaventura Duda. - Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2011. - 175 str. : ilustr. ; 20 cm
Str. 5-7: Predgovor / Stanislav Vitković.
ISBN 978-953-7448-42-4
235.3 Antonius de Padua, sanctus
BP14-0095


VIRTUE, Doreen
      Anđeoska terapija : poruke iscjeljenja za svako područje vašeg života / Doreen Virtue i Kraljevstvo anđela ; prevela s engleskoga Ivana Glavaš Bakija. - Zagreb : Znanje, 2014. - 272 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-953-324-951-3
235.1(035)
BP14-0096

Vidi i br.: BP14-0041,-0049,-0075,-0076,-0113

str.3 vrh stranice prva stranicastr. 4 str.5

© 2003   Unibis