BILTEN PRINOVA
str.7 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.9

331 Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati


PANEL rasprava Žene i siromaštvo : nesigurnost rada i nezaposlenost (2008 ; Zagreb)
      Žene i siromaštvo : nesigurnost rada i nezaposlenost : zbornik izlaganja s panel rasprave, 17. studenoga 2008. / [urednica Mladenka Morović]. - Zagreb : Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2008. - 72 str. : graf. prikazi ; 22 cm
Bio-bibliografske bilješke: str. 65 ; bibliografija: str. 70-71. - Bilješke o autorima: str. 66-69.
ISBN 978-953-55538-1-6 (ispravljeno)
331.5-055.2(497.5)(063)
BP14-0183


STRUČNI skup Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj kroz novi Zakon o zaštiti na radu (2013 ; Zagreb)
      Stručni skup Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj kroz novi Zakon o zaštiti na radu, Zagreb, 12. 12. 2013. : zbornik radova / [autori Fran Marović... [et al.] ; glavna urednica Sandra Telebec]. - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2013. - 112 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Sadrži i: Zakon o zaštiti na radu : (prijedlog).
ISBN 978-953-7722-29-6
331.45/.48(082)
BP14-0184


      UVOD u zaštitu na radu / [glavna urednica Sandra Telebec]. - 17. izd. - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2014. - 94 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 19 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7722-18-0
331.45/.48(035)
614.8(035)
BP14-0185

Vidi i br.: BP14-0401

334 Gospodarske organizacije i udruženja


PERKOV, Alida
      Obrtništvo u Istri : 20. obljetnica Obrtničke komore Istarske županije : [1994.-2014.] / [autori teksta Alida Perkov, Eros Sorić i Asim Čabaravdić ; fotografije Igor Zirojević... [et al.]. - Pula : Obrtnička komora Istarske županije, 2014. - 212 str. : ilustr., faks. u bojama ; 24 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Riassunto ; Summary ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 210-212.
ISBN 978-953-58064-0-0
334.712(497.5-3 Istra)"1994/2014"
BP14-0186

Vidi i br.: BP14-0461

336 Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav


FERGUSON, Niall
      Uspon novca : financijska povijest svijeta / Niall Ferguson ; prijevod s engleskoga Damir Biličić ; stručna redaktura Hrvoje Volarević. - 2. izd. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. - 374 str., [16] str. s tablama u bojama : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Kultura i civilizacija)
Bibliografske bilješke: str. 323-351 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-303-647-2
336(100)(091)
BP14-0187


GREGUREK, Miroslav
      Bankarsko poslovanje / Miroslav Gregurek, Neven Vidaković. - 2. nepromijenjeno izd. - Zagreb : Visoko učilište Effectus - visoka škola za financije i pravo, 2013. - XV, 598 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija: str. 579-580. - Bilješka o autorima: str. 597-598.
ISBN 978-953-57077-1-4
336.71(497.5)
BP14-0188


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o porezu na dodanu vrijednost : (Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH) : redakcijski pročišćeni tekst / priredili Desanka Đikandić, Dražen Kozulić. - Zagreb : Novi informator, 2014. - 190 str. ; 28 cm
Sadržaj s nasl. str.: Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost : (Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13) : redakcijski pročišćeni tekst ; Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije : (Nar. nov., br. 160/13) ; Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja : (Nar. nov., br. 79/13).
ISBN 978-953-7812-57-7
336.2(094)
BP14-0189


      ISKAZIVANJE podataka o primicima, porezu na dohodak i doprinosima na obrascu JOPPD / [autori Slivija Bartolec... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2013. - VII, 228 str. ; 24 cm. - (Računovodstvo i financije)
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Sadrži i: Prijedlog Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima ; Izvod iz redakcijski pročišćenog teksta Zakon o doprinosima: (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12. i 144/12.) ; Izvod iz redakcijski pročišćenog teksta Zakona o porezu na dohodak : (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12. i 1200/13. - Odluka USRH).
336.22(497.5)(035)
BP14-0190


JAKOVČEVIĆ, Tonči
      Razgovori bankarski : [edukacija individualnih klijenata o bankarskim uslugama : korištenje, isplativost, dokumentacija, izračuni] / Tonči Jakovčević ; [ilustracije Maja Ostojić]. - Split : Slobodna Dalmacija, 2013. - 168 str. : ilustr. ; 21 cm
Bibliografija: str 164-168.
ISBN 978-953-7966-07-2
336.71
BP14-0191


MARIČIĆ, Zoran
      Financijska tržišta i investicije / Zoran Maričić. - Knin : Veleučilište "Marko Marulić", 2010. - 342 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 24 cm
Bibliografija: str. 341. - Kazalo. - Bilješka o autoru: str. 342.
ISBN 978-953-7504-06-9
336(075.8)
BP14-0192


MUŽENIĆ, Renata
      Bankarstvo i osiguranje 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole / Renata Muženić, Martina Petrac, Ante Žigman. - Zagreb : Mate, 2013. - 216 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 213-214. - Pojmovnik: str. 208-212. - Bilješka o autorima: str. 215-216.
ISBN 978-953-246-198-5
336.7(075.3)
368(075.3)
BP14-0193


      OPOREZIVANJE drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije : Porezni vjesnik, [2013?]. (Zagreb : Kerschoffset). - 55 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure)
Na omotu: 180. - Na vrhu nasl. str.: Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Bibliografija: str. 54. - Bilješke uz tekst.
336.226.1(497.5)
BP14-0194


      POREZ na dodanu vrijednost : [primjena u praksi] / autori Ljerka Markota... [et al.] ; redakcija [i urednica] Ljerka Markota. - 6. potpuno izmijenjeno izd. - Zagreb : RRiF-plus, 2014. - XXIII, 1028 str. : graf. prikazi u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Porezi)
ISBN 978-953-272-100-3
336.2(497.5)(035)
BP14-0195


      PRAVNO uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Edita Čulinović-Herc... [et al.]. - Rijeka : Pravni fakultet, 2013. - 419 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 735-405 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Pojmovnik: str. 361-366. - Kratice: str. 367-373. - Bilješke o autorima: str. [421].
ISBN 978-953-6597-89-5
336.761:346.7](075.8)
346.7:336.761](075.8)
BP14-0196


      PRIMJENA novih propisa o PDV-u / Ida Dojčić... [et al.]. - Zagreb : TEB-poslovno savjetovanje, 2013. - 368 str. ; 24 cm
Sadrži i: Zakon o porezu na dodanu vrijednost ; Pravilnik porezu na dodanu vrijednost.
ISBN 978-953-329-031-7
336.223(497.5)(094)
BP14-0197


ROLLER, Dragan
      Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća : posebni dio / Dragan Roller. - Zagreb : RRiF-plus, 2013. - XIV, 203 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Porezi / RRiF-plus)
Na nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: str. 191-203 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Glosarij pojmova i kratica: str. 179-186.
ISBN 978-953-272-086-0
336.2(075.8)
658.011.4:336.2
BP14-0198


      SASTAVLJANJE izjave o fiskalnoj odgovornosti : [popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti] / Nikolina Bičanić... [et al.]. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2014. - 201 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-329-037-9
336.2(497.5)
BP14-0199


ŠVERKO, Ivan
      Bankarstvo i osiguranje 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole / Ivan Šverko, Jurica Vukas, Ante Žigman. - Zagreb : Mate, 2013. - 125 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 123. - Pojmovnik: str. 118-122. - Bilješka o autorima: str. 124-125.
ISBN 978-953-246-197-8
336.7(075.3)
368(075.3)
BP14-0200


ZNANSTVENA konferencija Skrivena javna potrošnja: sadašnjost i budućnost poreznih izdataka (2012 ; Zagreb)
      Skrivena javna potrošnja : sadašnjost i budućnost poreznih izdataka : zbornik radova s konferencije, Zagreb, 10. veljače 2012. / urednici Vjekoslav Bratić i Martina Fabris. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012. - II, 239 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija uz svaki rad ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-6047-63-5
336.22(497.5)(082)
336.22(4)(082)
BP14-0201

Vidi i br.: BP14-0474

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene


KRUGMAN, Paul
      Odmah okončajmo ovu krizu! / Paul Krugman ; [prevela s engleskoga Snježana Ercegovac]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2014. - 247 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Facta)
Kazalo.
ISBN 978-953-316-616-2
338.124.4
BP14-0202


SENOR, Dan
      Start-up nacija : tajna izraelskog ekonomskog čuda / Dan Senior i Saul Singer ; prevela Ksenija Jurišić. - 1. izd. - Zagreb : Profil, 2014. - 379 str. : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 21 cm
Bibliografija: str. 340-360 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Str. 333-339: Pogovor / Pavle Kalinić. - Bilješka o autorima: str. 378-379.
ISBN 978-953-313-297-6 (meki uvez)
338(569.4)
355/359:338](569.4)
314.742(569.4)
BP14-0203


ZNANSTVENO-stručni skup Tradicijom usprkos krizi - može li se? (3 ; 2012 ; Vinkovci)
      Tradicijom usprkos krizi - može li se? : zbornik radova sa [III.] Znanstveno-stručnog skupa, Vinkovci 6. i 7. rujna 2012. / priredio Krunoslav Zmaić. - Osijek : Poljoprivredni fakultet ; Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2012. (Vinkovci : Zebra). - 139 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 20 cm
Bibliografija uz svaki rad ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7871-13-0 (Poljoprivredni fakultet)
338(497.5)(063)
39:338(497.5 Slavonija)(063)
BP14-0204


ŽIMBREK, Tito
      Poljoprivreda Hrvatske do 1990. godine / Tito Žimbrek, Ivo Grgić, Miroslav Tratnik. - Zagreb : Hrvatsko agroekonomsko društvo, 2010. - 91 str. ; 30 cm. - (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Na vrhu nasl. str.: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju. - Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske bilješke uz tekst. - Pojmovnik: str. 66-87. - Bilješke o autorima: str. 89-91.
ISBN 978-953-6135-837
338.43(497.5)(091)(075.8)
631.1(497.5)(091)(075.8)
BP14-0205

Vidi i br.: BP14-0140,-0247,-0256

str.7 vrh stranice prva stranicastr. 8 str.9

© 2003   Unibis