BILTEN PRINOVA
str.9 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.11

343/344 Kazneno pravo (opće i posebno)


CAWTHORNE, Nigel
      Povijest mafije / Nigel Cawthorne ; [prijevod s engleskog Darja Jurčić]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. - 234 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-953-14-1538-5
343.341(100)(091)
323.39(091)
BP14-0229


      CENTAR za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" : [osnovan 1953.] = Forensic Science Centre Ivan Vučetić : [established 1953.] / [autori Gordan Mršić... [et al.] ; prijevod na engleski Sandra Kalogjera, Alexander Hoyt]. - [Zagreb] : Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenje "Ivan Vučetić" : Hrvatska sveučilišna naklada, [2014]. - 143 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - (Biblioteka Forenzika = Forensics library ; knj. 1 = bk. 1)
ISBN 978-953-169-281-6 (HSN)
343.98(497.5)=111=163.42
061.1:343.98(497.5)=111=163.42
BP14-0230


      FORENZIKA dokumenata, novca i rukopisa / Goran Mršić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2014. - 285 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 25 cm. - (Biblioteka Forenzika ; knj. 3) (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 261-267 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Bilješka o autorima: str. 281-285.
ISBN 978-953-169-286-1
343.98(075.8)
BP14-0231


GARAČIĆ, Ana
      Zakon o kaznenom postupku : pravni lijekovi : (NN, 152/08, 76/09, 80/11, 91/12- odluka Ustavnog suda RH, 143/12 i 145/13) / Ana Garačić. - Rijeka : Libertin naklada, 2014. - VII, 1183 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravo i zakoni)
Bibliografija: str. 1002-1006 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo / Marija Garačić-Turković.
ISBN 978-953-7970-02-4
343.13(497.5)(094.5.072)
BP14-0232


GROZDANIĆ, Velinka
      Kazneno pravo : opći dio / Velinka Grozdanić, Marissabell Škorić, Igor Martinović. - Rijeka : Pravni fakultet, 2013. - XII, 284 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. [267]-269. - Kazalo. - Kratice: str. 270-272.
ISBN 978-953-6597-88-8
343.2(075.8)
BP14-0233


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o kaznenom postupku / priredio Šime Pavlović. - Rijeka : Libertin naklada, 2014. - 656 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravo i zakoni)
Kazalo. - Sadržaj s nasl. str.: Zakon o sudovima ; Zakon o sudovima za mladež ; Zakon o državnom odvjetništvu ; Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ; Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem ; Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ; Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
ISBN 978-953-7970-01-7
343.13(497.5)(094)
BP14-0234


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o kaznenom postupku : (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13) : redakcijski pročiščeni tekst s obrazoloženjima noveliranih odredaba : stvarno kazalo : i drugi izvori kaznenog postupovnog prava / Damir Kos... [et al.]. - Zagreb : Narodne novine, 2014. - XXVIII, 704 str. ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Zbirke propisa ; 502)
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Sadržaj s nasl. str.: Zakon o državnom odvjetništvu ; Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ; Zakon o sudovima za mladež ; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ; Konvencija Vijeća Europe o zašititi djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja ; Smjernice Odbora ministra Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci.
ISBN 978-953-234-196-6
343.13(497.5)(094)
BP14-0235


JALIMAM, Salih
      Kazniona : knjiga o zeničkom zatvoru / [autori teksta Salih Jalimam, Slavko Marić, Rafet Spahić ; fotografije Dejan Vekić... [et al.]. - Zenica : Vrijeme ; Tuzla : NAM, 2011. - 122, 136 str. : ilustr. ; 22 cm + tekstovni prilog ([34] str.)
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Nasl. str. prištampanog engl. teksta: The penitentiary : a book about the Zenica prison / [authors Salih Jalimam, Slavko Marić i Rafet Spahić ; translation Nina Begović ; photos Dejan Vekić ... et al.].
ISBN 978-9958-778-71-1
343.81(497.6 Zenica)(091)
BP14-0236


      KOMENTAR Prekršajnog zakona / Ivo Josipović... [et al.]. - Zagreb : Narodne novine, 2014. - XXIII, 637 str. ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Komentari ; 11)
Bibliografija: str. 635 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-234-188-1
343.232(497.5)(094.5)
BP14-0237


MODLY, Duško
      Uvod u kriminalistiku / Duško Modly, Gordan Mršić. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2014. - 289 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis) (Biblioteka Forenzika ; knj. 2)
Bibliografija: str. 255-260. - Kazalo. - Bilješka o autorima: str. 287-289.
ISBN 978-953-169-280-9
343.98(075.8)
BP14-0238

Vidi i br.: BP14-0217,-0220,-0222,-0266,-0269

347 Građansko pravo


DIKA, Mihajlo
      Građansko parnično pravo / Mihajlo Dika. - Zagreb : Narodne novine, [200-]- . - sv. ; 24 cm
ISBN 978-953-234-112-6 (cjelina)
347.9(075.8)

      
Knj. 9 : Sudske odluke i sudska nagodba. - 2013. - XXXIX, 642 str. - (Pravna biblioteka. Građansko parnično pravo ; 9)
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-234-173-7 (sv. 9)
     BP14-0239DIKA, Mihajlo
      Pravo na tužbu : prilog učenju o ulozi procesa u ostvarivanju pravnog poretka / Mihajlo Dika. - 2. neizmijenjeno izd. - Zagreb : Pravni fakultet, 2014. - VII, 293 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 289-292 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-270-082-4
347.922(075.8)
BP14-0240


HOLZER, Branko
      Vještaštvo : pozicioniranje u društvu i pravosuđu Hrvatske s ulaskom u Europsku uniju : teorija i praksa sudskog vještačenja do 2013. : uvid u stvarnost i pogled iz prakse / Branko Holzer. - Sisak : B. Holzer, 2014. (Petrinja : Glasila). - 170 str. ; 25 cm
Bibliografija: str. 163-165. - Kratice: str. 166-167. - Bilješka o autoru: str. 170.
ISBN 978-953-58012-0-7
347.94(497.5)
340.69(497.5)
BP14-0241


HRVATSKA. Zakoni
      Vlasničkopravni odnosi ; Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ; Zakon o zemljišnim knjigama : prateći propisi, pravna pravila, sudska praksa, napomene, prilozi, kazala / [priredio] Mladen Žuvela u suradnji s Marijom Zrilić. - 4. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Organizator, 2014. - L, 1686 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravo ; 83)
Bibliografija uz većinu poglavlja. - Kazala. - Kratice: str. 1677-1684.
ISBN 978-953-7585-52-5
347.2.096(497.5)
349.418.096(497.5)
BP14-0242


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o obveznim odnosima : (Nar. nov., br. 35/05, 41/08 i 125/11) : redakcijski pročišćeni tekst / [glavna urednica Davorka Foretić]. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Novi informator, 2013. - 182 str. ; 28 str. - (Propisi Republike Hrvatske)
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Kazalo.
ISBN 978-953-7812-52-2
347.4(094)
BP14-0243


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o zemljišnim knjigama : (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka USRH, 55/13 i 60/13 - ispr.) : redakcijski pročišćeni tekst s pojmovnim kazalom / priredili Biljana Barjaktar, Hrvoslav Bašić. - Zagreb : Novi informator, 2013. - 80 str. ; 28 cm
Kazalo.
ISBN 978-953-7812-51-5
347.235(497.5)(094)
BP14-0244


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o zemljišnim knjigama : s primjerima podnesaka za praktičnu primjenu, sudskom praksom i bilješkama ; Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova : (zemljišnoknjižni poslovnik) : (redakcijski pročišćeni tekst) ; Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima : (redakcijski pročišćeni tekst) / priredio Stjepan Čićak. - Zagreb : Vizura, 2013. - 800 str. ; 25 cm. - (Pravo u praksi / Vizura)
ISBN 978-953-6957-67-5
347.2(497.5)(094)
BP14-0245


JUKIĆ, Marko, liječnik
      Liječničke pogreške - osnovana sumnja : sudsko-medicinski slučaj / Marko Jukić. - Zagreb : Medicinska naklada, 2014. - X, 179 str. : ilustr. (djelomice u boji) ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-656-2
347.56:614.2(497.5)
614.2(497.5)
BP14-0246


      KOMUNALNO gospodarstvo i nekretnine / Ana-Marija Končić... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2013. - 322 str. ; 24 cm
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) - redakcijski pročišćeni tekst ; Zakon o vodama (Nar. nov., br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) - redakcijski pročišćeni tekst.
ISBN 978-953-7812-49-2
347.235(497.5)(094)
349.418(497.5)(094)
338.465(497.5)(094)
BP14-0247


      NEPOŠTENE ugovorne odredbe : europski standardi i hrvatska provedba / uredile Vesna Tomljenović, Silvija Petrić, Emilia Mišćenić. - Rijeka : Pravni fakultet, 2013. - 280 str. ; 23 cm. - (Niz Europsko pravo)
Bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-6597-85-7
347.44(4:497.5)
BP14-0248


      SUĐENJA za ratne zločine : izvještaj regionalnog tima za praćenje suđenja 2004.-2008. / uredili Katarina Kruhonja, Mirjana Lazić i Eldar Jahić. - Osijek : Centar za mir, nenaselje i ljudska prava, 2008. - 102 str. ; 27 cm
Na vrhu nasl. str.: Fond za humanitarno pravo, dokumentovanje i pamćenje, Beograd [i] Istraživačko dokumentacioni centar, Sarajevo. - Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Uvod: str. 5.
347.9:341.322.5(497.1)
341.322.5:347.9(497.1)
BP14-0249

str.9 vrh stranice prva stranicastr.10 str.11

© 2003   Unibis