BILTEN PRINOVA
str.11 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.13

36 Socijalni rad. Osiguranje


HRVATSKA. Zakoni
      Novi sustav socijalnog osiguranja / [uvodni tekstovi] Ljubica Đukanović, Vanda Crnjac Pauković, Kristina Roginek. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2013. - 252 str. ; 24 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju : (Nar. nov., br. 80/13) ; Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti : (Nar. nov., br. 54/13).
ISBN 978-953-329-032-4
369.22(497.5)(094)
369:341.24
BP14-0280


KOLESARIĆ, Desa
      Mitovi i činjenice o nasilju u obitelji / Desa Kolesarić. - Virovitica : Udruga S.O.S. telefon - poziv u pomoć, 2013. - 32 str. ; 16 cm
ISBN 978-953-56062-2-2
364.271-055.5(035)
BP14-0281


      NOVINE u radnom i socijalnom zakonodavstvu : [novine u radnopravnom zakonodavstvu, o Prijedlogu novog Zakona o radu, o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, novine u obveznom zdravstvenom osiguranju i naknade plaće, izbori za radnička vijeća, tekstovi zakona] / Ljubica Đukanović... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2014. - 256 str. ; 24 cm
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o mirovinskom osiguranju : (Nar. nov., br. 157/13) ; Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine : (Nar. nov. , br. 153/13).
ISBN 978-953-7812-58-4
368.914(497.5)(094.5)
369.22(497.5)(094.5)
BP14-0282


ROZMAN, Bojana
      Promicanje inkluzivnih života i kvalitetnih službi podrške za život u zajednici : tri instrumenta za postizanje samoodređenih ishoda za osobe s intelektualnim teškoćama / [autor Bojana Rozman]. - Zgreb : Udruga za promicanje inkluzije, [2013]. - 76 str. ; 30 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma.
ISBN 978-953-99937-6-2
364.65-056.36
BP14-0283


      ŠTO znamo o ekonomskom nasilju nad ženama? / [autorice Sanja Sarnavaka... [et al.] ; sažeci na engleskom Tihana Bertek ; urednice Željka Markulin i Sanja Sarnavka]. - Zagreb : B.a.B.e. [i. e.] Budi aktivna. Budi emancipirana, [2013]. - 140 str. : ilustr., graf. prikazi ; 15 X 21 cm
Podatak o odgovornosti preuzet sa str. 3. - Summaries.
ISBN 978-953-6967-20-9
364.271-052-055.2:33
364.65-055.2
BP14-0284


VENUS, Miroslav
      Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji / [autori i urednici Miroslav Venus, Siniša Brlas, Vesna Šerepac]. - 2., izmijenjeno i dopunjeno izd. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2013. - 140 str. ; 29 cm
Na nasl. str.: Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije, Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma.
ISBN 978-953-7756-16-1
364.272(497.5-35 Virovitica)
613.8(497.5-35 Virovitica)
BP14-0285

Vidi i br.: BP14-0193,-0200,-0377

37 Odgoj i obrazovanje


BIJELIĆ, Nataša
      Edukacijski program ZAJEDNO! protiv homofobije i nasilja u školama / autorice Nataša Bijelić i Amir Hodžić. - Zagreb : Domino, 2012. - 71 str. ; 21 cm
Na nasl. str.: Queer Zagreb.
ISBN 978-953-7730-10-9
37.034:373.5
BP14-0286


      METODOLOGIJA učenja : naučimo učiti / [urednica Viktorija Bauer ; prijevod Ana Ružić]. - Rijeka : Dušević & Kršovnik, 2013. - 167 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 25 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma.
ISBN 978-953-221-277-8
37.015.3
159.953
BP14-0287


      POLITIČKO [-] pedagoško : Janusova lica pedagogije / [urednica Ivana Perica]. - Zagreb : Udruga Blaberon, 2013. - 155 str. ; 21 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bibliografija uz svaki rad ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorima: str. 153-154.
ISBN 978-953-57792-0-9
37(082)
37.01
1:37
BP14-0288


STRUGAR, Vladimir
      Pedagoški rad / Napredak : bibliografija 1976.-2010. : temelj znanstvenoistraživačkog rada i prinos proučavanju povijesti pedagoške periodike u Hrvatskoj / Vladimir Strugar. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2014. - 248 str. ; 25 cm
Kazalo. - Str. 223-227: Pogovor / Nevio Šetić. - Bilješka o autoru: str. 247-248.
ISBN 978-953-6134-77-9
37:050](497.5)"1976/2010"(01)
050(497.5):37"1976/2010"](01)
BP14-0289

Vidi i br.: BP14-0017,-0494,-0689

371 Školstvo. Metodika nastave


GOLČIĆ, Ivan
      Solfeggio 4 : priručnik za učitelje za IV. razred solfeggia u osnovnim glazbenim školama / Ivan Golčić. - Zagreb : HKD sv. Jeronim, 2008. - 39 str. ; 26 cm
ISBN 978-953-227-054-9
371.3:78
784.9
BP14-0290


MARINOVIĆ, Marijana, povjesničarka
      Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja : metodički priručnik za nastavnike povijesti / Mirjana Marinović. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014. - 172 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 170-172 i uz tekst. - Bilješka o autorici: str. 172.
ISBN 978-953-7290-37-5
371.3:94(035)
BP14-0291


      PRIRUČNIK pedagoške dokumentacije : [za učitelje i pedagoge] / Tanja Jakovac... [et al.] ; [fotografije, ilustracije Igor Malnar]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. - 76 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 76 ; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-303-644-1
371:002](497.5)(035)
371.2(035)
BP14-0292


SEME Stojnović, Inga
      Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju : priručnik za ravnatelje, stručne suradnike i odgojitelje u sustavu odgoja i obrazovanja / Inga Seme Stojanović, Suzana Hitrec. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2014. - 152 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm
Bibliografija: str. 143-152.
ISBN 978-953-212-438-5
371.111(035)
BP14-0293

Vidi i br.: BP14-0054,-0166,-0590

372 Sadržaji i oblici predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja

372.4/.8 Udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje


KOVAČ, Slavica
      Hrvatska krijesnica : ponavljalica / Slavica Kovač, Mirjana Jukić ; [ilustracije Nikola Plečko, Stevo Šinik]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm
ISBN 978-953-303-643-4
372.881.116.342
BP14-0294


      TAKTILNA slovarica / [urednica Tajana Tarczay]. - Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, 2010. - [62] str. : ilustr. u bojama ; 21 X 30 cm
ISBN 978-953-7645-00-7
372.41-056.262-056.263(035)
BP14-0295

373 Općeobrazovne škole


STOPEDESET godina školstva u Šestinama
      150 godina školstva u Šestinama : 1863.-2013. / [urednica Suzana Ruško]. - Zagreb : Osnovna škola Šestine, 2013. - 115 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 31 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma.
ISBN 978-953-57876-0-0
373.3(497.5 Zagreb)(091)
BP14-0296

374 Izvanškolsko obrazovanje. Andragogija

Vidi br.: BP14-0301,-0302,-0303,-0305

376 Defektologija. Odgoj i obrazovanje posebnih društvenih skupina


      CENTAR za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek : 1963.-2013. / [glavne urednice Edit Lemal, Maja Madunić, Zorica Đuranić]. - Osijek : Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark", [2013?]. (Osijek : Grafika). - 86 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
376.2(497.5 Osijek)(067.5)
BP14-0297

378 Visokoškolsko obrazovanje. Znanstvena nastava


ČETRDESET godina Sveučilišta u Rijeci
      40 godina Sveučilišta u Rijeci : jučer, danas, sutra / [izvršna urednica Elvira Marinković Škomrlj ; prijevod na engleski Iva Tijan, Virna Car]. - Rijeka : Sveučilište ; Novi Vinodolski : Naklada Kvarner, [2013]. - 201 str. : ilustr., faks. (pretežno u bojama) ; 33 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma.
ISBN 978-953-7720-15-5
378.4(497.5 Rijeka)(067.5)
BP14-0298


OKRUGLI stol "Visoko obrazovanje i znanost u sjeverozapadnoj Hrvatskoj" (2012 ; Varaždin)
      Strategija visokog obrazovanja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj : uvodna izlaganja i rasprava s Okruglog stola Visoko obrazovanje i znanost u sjeverozapadnoj Hrvatskoj održanog 17. prosinca 2012. u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije u Varaždinu uz 50. obljetnicu Fakulteta organizacije i informatike / [urednici Leo Budin, Marina Klačmer Čalopa]. - Zagreb [i. e.] Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad : Fakultet organizacije i informatike, 2014. - 101 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu ; knj. 23)
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-154-248-7 (HAZU). - ISBN 978-953-6071-41-8 (FOI)
378.014(497.5)(063)
BP14-0299


PEDESET godina Zavoda za animalnu fiziologiju
      50 godina Zavoda za animalnu fiziologiju : 1063.-2013. / [sabrali i uredili Vesna Benković... [et al.]. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek, 2013. - 131 str. : ilustr. ; 24 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Kazalo.
ISBN 978-953-6076-27-7 (ispravljeno)
378.096:5](497.5 Zagreb)"1963/2013"
061(497.5 Zagreb).62:5](067.5)
061(497.5 Zagreb).62:619](067.5)
BP14-0300


      PRIZNAVANJE prethodnog učenja u visokom obrazovanju - izazovi oblikovanja sustava / autori Grazyna Prawelska-Skrzypek... [et al.] ; [prevoditeljica Martina Kado]. - Zagreb : Institut za razvoj obrazovanja, 2013. - 106 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm
Bibliografija uz svaki rad. - Bilješke o autorima: str. 105-106.
ISBN 978-953-7901-15-8
378(4-6 EU)
374.7(4-6 EU)
BP14-0301


      RECOGNITION of prior learning in higher education - challenges of designing the system / authors Grazyna Prawelska-Skrzypek... [et al.]. - Zagreb : Institute for the Development of Education, 2013. - 107 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm
Bibliografija uz svaki rad. - Bilješke o autorima: str. 106-107.
ISBN 978-953-7901-09-7
378(4-6 EU)=111
374.7(4-6 EU)=111
BP14-0302


      RECONNAISSANCE et validation des acquis de l'experience dans l'enseignement superieur - defis pour l'avenir du systeme / auteurs Grazyna Prawelska-Skrzypek ... [et al.]. - Zagreb : Institute for the Development of Education, 2013. - 115 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm
Bibliografija uz svaki rad. - Bilješke o autorima: str. 114-115.
ISBN 978-953-7901-13-4
378(4-6 EU)=133.1
374.7(4-6 EU)=133.1
BP14-0303


RONČEVIĆ, Nena
      Održivi razvoj - izazov za sveučilište? / Nena Rončević, Branko Rafajac. - 1. izd. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. - 256 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija: str. 240-251 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala. - Summary.
ISBN 978-953-6104-87-1
378
504
BP14-0304


      UZNAWANIE efektow uczenia sie nabytych poza edukacja formalna (RPL) w szkolnictwie wyzszym - wyzwania projektowania systemu / autorzy Grazyna Prawelska-Skrzypek ... [et al.]. - Zagreb : Institute for the Development of Education, 2013. - 107 str. : graf. prikazi u bojama ; 27 cm
Bibliografija uz svaki rad. - Bilješke o autorima: str. 106-107.
ISBN 978-953-7901-11-0
378(4-6 EU)=162.1
374.7(4-6 EU)=162.1
BP14-0305


      VRIJEME za pamćenje : odsjek za klasičnu harmoniku : dva desetljeća studija klasične harmonike u Hrvatskoj : ak. godina 1993/1994 - 2013/2014 / [tekstove pripremili Dražen Košmerl, Denis Modrušan, Borut Zagoranski ; prijevod [uvoda] Renata Šamo]. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, 2014. - 166 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 25 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma.
ISBN 978-953-7498-78-8
378.4(497.5 Pula).096:786.8](067.5)
BP14-0306

Vidi i br.: BP14-0112

str.11 vrh stranice prva stranicastr.12 str.13

© 2003   Unibis