BILTEN PRINOVA
str.19 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.21

65 Organizacija poslovanja u industriji, trgovini i prometu


ARAMBAŠIĆ, Sanja
      Poduzetništvo 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole / Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić. - Zagreb : Mate, 2013. ((s. l. : s. n.]). - 176 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 174-175 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Pojmovnik: str. 168-173. - Bilješka o autorima: str. 174-175.
ISBN 978-953-246-199-2
65.012.4(075.3)
BP14-0452


ARAMBAŠIĆ, Sanja
      Poduzetništvo 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole / Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić. - Zagreb : Mate, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 208 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 204-207 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Pojmovnik: str. 198-203.
ISBN 978-953-246-200-5
65.012.4(075.3)
BP14-0453


ČIČIN-Šain Buljan, Mira
      Poslovni njemački 1 / Mira Čičin-Šain Buljan, Jasenka Kosanović, Alka Štampalija. - 4. izd. - Zagreb : Mikrorad, 2011. - 212 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 211.
ISBN 978-953-6286-64-5 (ispravljeno). - ISBN 953-6286-64-5
      
-- Mali rječnik : poslovni njemački 1. - 32 str. ; 15 cm
651.7(075.8)=112.2
BP14-0454


ČIČIN-Šain Buljan, Mira
      Poslovni njemački 2 / Mira Čičin-Šain Buljan, Jasenka Kosanović, Alka Štampalija. - 4. izmijenjeno izd. - Zagreb : Mikrorad : Ekonomski fakultet, 2009. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 165.
ISBN 978-953-6286-93-5 (Mikrorad)
      
-- Mali rječnik : poslovni njemački 2. - 38 str. ; 15 cm
651.7(075.8)=112.2
BP14-0455


HUNJET, Anica
      Osnove poduzetništva / Anica Hunjet, Goran Kozina. - Varaždin [i. e. Koprivnica] : Sveučilište Sjever, 2014. - 237 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 25 cm
Bibliografija: str. 233-235.
ISBN 978-953-7986-01-8
65.012(075.8)
BP14-0456


JAWORSKI, Joseph
      Sinkronicitet : unutarnji put liderstva / Joseph Jaworski ; [prijevod Biserka Cimeša]. - Čakovec : Dvostruka duga ; Zagreb : Društvo za organizacijsko učenje Hrvatske, 2014. - 293 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Jupiter)
Bio-bibliografske bilješke: str. 277-286. - Kazalo. - Bilješka o autoru: str. 295.
ISBN 978-953-287-147-0 (Dvostruka duga)
65.01:159.9
159.913
BP14-0457


MEĐUNARODNO savjetovanje P&P 2011 (23 ; 2011 ; Zagreb)
      [Dvadesettreći simpozij P&P 2011]
      Planiranje i projektiranje : 23. simpozij P & P 2011, 03-04. 11. 2011. / [urednik Neven Srb]. - Zagreb : Elektrotehničko društvo Zagreb, [2011]. - 226 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bibliografija uz pojedine radove. - Kazalo.
65.01(063)
624.13(063)
BP14-0458


REGIONALNI sastanak i međunarodna znanstvena konferencija katedri za menadžment Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću (3 ; 2013 ; Dubrovnik)
      Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću : zbornik radova / Treći regionalni sastanak i međunarodna znanstvena konferencija katedri za menadžment, 25.-26. rujna 2013., Dubrovnik, Hrvatska = Management, Leadership and Organisation in the 21st Century : book of proceedings / 3rd Regional Meeting & International Scientific Conference of Management Departments, 25.-26. rujna 2013., Dubrovnik, Croatia ; uredila Ivona Vrdoljak Raguž. - Dubrovnik : Sveučilište, 2014. - 262 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija uz svaki rad ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-7153-32-8
65.01(063)
BP14-0459


SPRECKLEY, Freer
      Upravljanje temeljeno na rezultatima : priručnik / Freer Spreckley ; prijevod Zrinka Šajn. - Čakovec : Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA, 2014. - 1126 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm
ISBN 978-953-7899-05-9
65.012.2(035)
BP14-0460


TIPURIĆ, Darko
      Iluzija strategije : razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća / Darko Tipurić. - Zagreb : Sinergija, 2014. - 255 str. : graf. prikazi ; 21 cm
Bibliografija: str. 225-242 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-6895-53-3
65.012.4
334.7
BP14-0461


TRUMP, Donald J.
      Razmišljaj na veliko i rasturi u poslu i životu / Donald J. Trump i Bill Zanker ; s engleskoga preveo Dario Borković. - 2. izd. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 309 str. ; 18 cm
ISBN 978-953-303-505-5
65.012.4(035)
BP14-0462

Vidi i br.: BP14-0010,-0011,-0012,-0182,-0206,-0208,-0213,-0320,-0322,-0465

656 Promet. Poštanske i prijevozne usluge


KARLIĆ, Braslav
      Najljepša jadranska sidrišta / Braslav Karlić ; [izrada planova Jagor Čop ; fotografije Braslav Karlić... [et al.]. - Zagreb : Fabra, 2010. - 160 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka More)
Kazalo.
ISBN 978-953-7317-12-6
656.6(497.5)(036)
797.1(497.5)(036)
BP14-0463


KIŠIĆ, Tomo
      Temeljni priručnik za kandidate za vozače svih kategorija vozila : (AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H) s testovima i odgovorima : prometni propisi i sigurnosna pravila / Tomo Kišić, Dino Posavec. - Čakovec : Auto-stop, 2014. - 180 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
Bibliografija: str. 179-180.
ISBN 978-953-57817-2-1
656.1(035)
BP14-0464

Vidi i br.: BP14-0323

657/659 Računovodstvo. Organizacija proizvodnje. Ekonomska propaganda


BEGOVIĆ, Siniša
      Priručnik za e-poslovanje : centri izvrsnosti za poslovnu podršku / [autori Siniša Begović, Sanja Penić]. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, [2014]. - 240 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma.
ISBN 978-953-7509-23-1
658.012(035)
65.012(035)
004.7(035)
BP14-0465


BRKANIĆ, Vlado
      RRiF-ov računski plan za poduzetnike / sastavili Vlado Brkanić, Tamara Cirkveni, Mladen Habek. - 18. izmijenjeno izd. - Zagreb : RRiF-plus, 2014. - 136 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Računovodstvo / RRiF-plus)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o računovodstvu : (pročišćeni tekst) ; Opći porezni zakon : (izvadak) ; Zakon o revizji : (izvadak) ; Zakon o porezu na dobit : (izvadak).
ISBN 978-953-272-097-6
657.4
BP14-0466


ČAIĆ, Martina
      Ponašanje potrošača : udžbenik za 3. razred srednje strukovne škole zanimanje prodavač-prodavačica / Martina Čaić, Ana Kuštrak, Andrijana Mušura. - Zagreb : Mate, 2013. - 117 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 115. - Pojmovnik: str. 110-114. - Bilješka o autoricama: str. 116-117.
ISBN 978-953-246-187-9
658.8(075.3)
BP14-0467


JURKOVIĆ-Majić, Olivera
      Upravljanje prodajom : udžbenik za 3. razred ekonomske škole / Olivera Jurković Majić, Sanja Arambašić. - Zagreb : Mate, 2013. - 201 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 199-200. - Pojmovnik: str. 194-198. - Bilješka o autoricama: str. 201.
ISBN 978-953-246-201-2
658.8(075.3)
BP14-0468


      KONTNI plan poduzetnika : s primjerima knjiženja uz primjenu MSFI/HSFI i poreznih propisa : kontni plan, povezanost kontnog plana i GFI, sheme knjiženja, primjeri knjiženja, povezanost pozicija GFI s pokazateljima analize / [urednici Danimir Gulin, Stjepan Tadijančević]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2013. - XI, 234 str. ; 24 cm. - (Računovodstvo i financije)
ISBN 978-953-277-088-9
657.4.012(035)
BP14-0469


MEĐUNARODNA znanstvena konferencija Perspektive trgovine 2013 (2013 ; Zagreb)
      Perspektive trgovine 2013. : odnosi u lancima opskrbe : [zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 20. i 21. studeni 2013. godine] = Trade perspectives 2013 : supply chain relationships : [proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 20th and 21st November 2013] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko i Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2013. - IX, 44 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-6025-80-0
658.7(063)=111=163.42
BP14-0470


PARADŽIK-Lazarević, Jelica
      Poduzetničko računovodstvo : udžbenik za 4. razred ekonomske škole / Jelica Paradžik-Lazarević. - Zagreb : Mate, 2013. - 243 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 29 cm
Bibliografija: str. 241-242 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Pojmovnik: str. 239-240. - Bilješka o autorici: str. 243.
ISBN 978-953-246-196-1
657(075.3)
BP14-0471


PAVIČIĆ, Jurica, ekonomist
      Osnove strateškog marketinga / Jurica Pavičić, Vladimir Gnjidić, Nikola Drašković. - Zagreb : Školska knjiga : Institut za inovacije, 2014. - 442 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zadru = Manualia Universitatis studiorum Iadertina)
Bibliografija uz pojedina poglavlja i bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-0-30277-8 (Školska knjiga). - ISBN 978-953-56385-2-0 (Institut za inovacije)
658.8(075.8)
339.138(075.8)
BP14-0472


PINK, Daniel H.
      Prodavati je ljudski : iznenađujuća istina o tome kako utječemo na druge / Daniel H. Pink ; s engleskog prevela Suzana Szabo. - Zagreb : Profil, 2014. - 301 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Profil biznis)
Bibliografske bilješke: str. 277-294. - Kazalo.
ISBN 978-953-313-313-3
658.8(035)
BP14-0473


SANTINI, Ivona
      Financijski menadžment : izabrane teme / Ivona Santini. - Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", 2013. - 295 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija: str. 259-268 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorici: str. 295.
ISBN 978-953-7670-84-9
658.14/.17(075.8)
336.7(075.8)
BP14-0474


SAVJETOVANJE Interna revizija i kontrola (16 ; 2013 ; Biograd na Moru)
      Interna revizija i kontrola / [16. savjetovanje], Zagreb [i. e.] - Biograd na Moru, 26.-28. rujna 2013. - [Zagreb] : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, [2013?] (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - IX, 205 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Podatak o odgovornosti preuzet s omota. - Bibliografija uz svaki rad ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-277-084-1
657.6(063)
BP14-0475


TUROW, Joseph
      Mediji danas : uvod u masovne komunikacije / Džozef Tjurou ; preveo s engleskog Aleksandar Luj Todorović. - Beograd : Clio, 2012-2013. - 2 sv. ; 24 cm. - (Biblioteka Multimedia)
Bibliografske bilješke uz tekst.
659.3/.3:316.774(035)

      
I. - 548 str. : ilustr.
Pojmovnik: str. 517-545.
ISBN 978-86-7012-417-4
     BP14-0476
      
II. - 2013. - 443 str.
Pojmovnik: str. 407-432.
ISBN 978-86-7102-456-3
     BP14-0477


Vidi i br.: BP14-0145,-0198,-0209,-0259,-0261,-0400

str.19 vrh stranice prva stranicastr.20 str.21

© 2003   Unibis