BILTEN PRINOVA
str.4 NIZ A, 2007 2 (BK07-1306/2024) str.6

328 Parlamenti. Vlade


VIDAČAK, Igor
      Lobiranje : interesne skupine i kanali utjecaja u Europskoj uniji / Igor Vidačak. - Zagreb : Planetopija, 2007. - 203 str. ; 23 cm. - (Biblioteka pro-fit)
Bibliografija: str. 169-180. - Biobibliografske bilješke: str. 181-198. - Kazala.
ISBN 978-953-257-053-3. - ISBN 978-953-257-053-5
328.184(4-67 EU)
341.17(497.5:4-67 EU)
BK08-1407

329 Političke stranke i pokreti

Vidi br.: BK08-1772

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti


KIYOSAKI, Robert T.
      Tko je uzeo moj novac? : zašto ulagači na dulji rok gube, a pobjeđuje brza zarada! / Robert T. Kiyosaki i Sharon L. Lechter ; [prijevod Miloš Subotić]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2006. - 320 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoljeće) (Serijal bogatog oca)
Bilješka o autorima: str. 313-316.
ISBN 953-236-122-7
330.322(02.062)
65.012(035)
BK08-1408


SAMUELSON, Paul Anthony
      Ekonomija / Paul A. [Anthony] Samuelson, William D. Nordhaus ; [prevoditelji Kristina Kruhak... [et al.]. - 18. izd. - Zagreb : Mate, 2007. - XXIV, 775 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Kazala. - Bilješka o autorima: str. III. - Pojmovnik: str. 731-751.
ISBN 978-953-246-028-5
33(075.8)
BK08-1409

331 Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati


      KOLEKTIVNO pregovaranje za bolje uvjete života i rada : [edukacijski materijal za sindikaliste] : priručnik / [pripremile Jasna A. Petrović i Agnieszka Ghinararu]. - Zagreb : Grafem : Sindikat PPDIV-a, [199-]- . - sv. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 953-98382-5-8 (cjelina) (Grafem)
331.106(035)

      
Br. 4 : Strategije i tehnike pregovaranj : ravnoteža obveza između posla i obitelji : ravnopravnost spolova na radnom mjestu / [prijevod Miomira Branković ; ilustracije Krešo Skrozet, Danko Jakšić]. - 2006. - 70 str.
ISBN 953-98382-7-4
     BK08-1410      PRIRUČNIK za stjecanje osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama / [urednik Nenad Markota]. - Zagreb : Zavod za javno zdravstvo grada, 1995. - 123 str. : ilustr. ; 20 cm
Zastupljeni autori: Vladimir Kovačić, Matija Kovačević, Kamilo Gereš, Željko Slemlušek.
331.4(035)
614.3(035)
BK08-1411


      SIGURNOST na radu pri održavanju motornih vozila ; [glavna urednica Ljubica Dunaj-Mutak]. - 5. izd. - Zagreb : ZIRS [i. e.] Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2007. - 65 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm. - (Osposobljavanje za rad na siguran način ; 9)
ISBN 978-953-6412-24-2
331.45/.48(035)
629.11(035)
BK08-1412


TRACY, Brian
      Zaposlite i zadržite najbolje ljude : 21 praktična i dokazana tehnika koju možete primijeniti odmah / Brian Tracy ; [prijevod Nebojša Buđanovac]. - Varaždin : Katarina Zrinski, 2006. - 101 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoljeće)
Prijevod djela: Hire and keep the best people. - Bilješka o piscu: str. 101.
ISBN 953-236-103-0
331.108.37
658.3
BK08-1413


      UVOD u zaštitu na radu / [urednica Gordana Baraba]. - 10 izd. - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2007. - 68 str. : ilustr. ; 19 cm
ISBN 978-953-6412-35-8
331.45/.48
614.8
BK08-1414

Vidi i br.: BK08-1573

334 Gospodarske organizacije i udruženja


      POSLOVANJE obrtnika i slobodnih zanimanja / Vesna Ćebetarević... [et al.] ; uredila Đurđica Jurić. - 4. izmijenjena i dopunjena naklada. - Zagreb : RRiF-plus, 2006. - XXVIII, 1012 str. ; 24 cm. - (RRiF-ovi priručnici)
Biobibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953-6121-90-5
334.722:336.2](497.5)(035)
336.2:334.722](497.5)(035)
657(497.5)(035)
BK08-1415

336 Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav


BAJO, Anto
      Proračunski sustav: ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama / Anto Bajo. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - V, 361 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fiskus)
Bibliografija: str. 343-361. - Kazalo.
ISBN 953-6047-68-3
336.14(497.5)
BK08-1416


HAGSTROM, Robert G.
      Warren Buffettov način / Robert G. Hagstrom ; [prijevod Miloš Subotić]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2006. - 299 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoljeće)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953-236-126-X
336.767(73)
336.763(73)
BK08-1417


      POREZ na dohodak : obračun plaća u novcu i naravi : oporezivanje drugog dohotka i ostalih primitaka / Zdravko Baica ... [et al.]. - Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2006. - 647 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953-629032-4
336.226.1(497.5)
BK08-1418

Vidi i br.: BK08-1415,-1626

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene


ČREP, Robert
      Oblici izravne prodaje seljačkih proizvoda / Robert Črep, Kristijan Jelaković. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2006. - 23 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
ISBN 978-953-6763-17-7
338.439.54(497.5)
BK08-1419

338.48 Turizam


GEIĆ, Stanko
      Organizacija i politika turizma : kulturološko-ekologijski i sociogospodarski aspekti / Stanko Geić ; [fotografije Andrija Carli]. - Split : Sveučilište, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 2007. - 520 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 511-519. - Summary.
ISBN 978-953-7220-07-5
338.48:008](075.8)
338.48:504](075.8)
BK08-1420

339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Tržište


CEROVAC, Mladen
      Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja / [sastavio Mladen Cerovac]. - Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2004. - 177 str. ; 23 cm
Bibliografija: str. 173-177.
ISBN 953-6290-30-8
339.137.2(038)
343.53(038)
BK08-1421


      KAKO prodavati u EU : strategija, tehnologija i standardi prodaje / Hugo Birolla ... [et al.] ; urednici Velimir Srića i Antun Kliment. - Zagreb : Delfin-razvoj managementa, 2006. - 160 str. + graf. prikazi ; 25 cm
ISBN 953-95056-1-5
339.18(497.5:4-67 EU)
BK08-1422


KIR, Marcela
      Novosti u deviznom poslovanju : [primjena novih propisa od 01.06.2006.] / Marcela Kir, Davor Galinec. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2006. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-6290-27-8
339.74(497.5)(035)
BK08-1423

Vidi i br.: BK08-1617,-1727

34 Pravo. Pravna znanost


MARUNICA, Frane
      Rječnik prava : hrvatsko-engleski i Europske unije = Law dictionary / Frane Marunica. - I. izd. - Zagreb : vlast. nakl., 2006. (Umag : Tipografija). - XXIII, 984 str. ; 25 cm
Kazalo.
ISBN 953-99253-1-2
34(038)=163.42=111
BK08-1424

341 Međunarodno pravo


MARIČIĆ, Domagoj, pravnik
      Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda : (Nar. nov. - dodatak Međunarodni ugovori, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02 i 1/06) : s napomenama i sudskom praksom / Domagoj Maričić ; uredili Jerko Slovinić, Krešimir Orešković. - 2. izd. - Zagreb : Novi informator, 2007. - 69 str. ; 28 cm
Bibliografske bilješke uz tekst.
341.2(094)
342.7(094)
BK08-1425


ŽUPAN, Mirela
      Pravo najbliže veze u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom ugovornom pravu / Mirela Župan. - Rijeka : Pravni fakultet, 2006. - XV, 342 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Niz Europsko pravo)
Bibliografija: str. 301-337 i uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-6597-55-0. - ISBN 953-6597-55-1
341.96:347.4](497.5:4-67 EU)
BK08-1426

Vidi i br.: BK08-1407

str.4 vrh stranice prva stranicastr. 5 str.6

© 2003   Unibis