BILTEN PRINOVA LEGAT MAGJER
prva stranica Niz A, 2013 1LM (BK0001/0031) str.20 OPĆENITO


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Zapisci sa sela / Rudolfo Franjin Magjer ; sa izvornim crtežima, drvorezima i autotipijama po fotografskim snimcima od Dragutina Renarića... [et al.]. - Osiek : Prva hrvatska dionička tiskara, 1907- . (Osiek : Prva hrvatska dionička tiskara). - sv. ; 23 cm

      
Knj. 1. - 1907. - 142 str.
     BP13-0001


050 Godišnjaci. Adresari. Almanasi. Kalendari


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Prijegled hrvatskih pedagoških časopisa u god. 1908. / Rudolfo Franjin Magjer. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1908. ([s. l. : s. n.]). - 15 str. ; 23 cm
Bibliografija: str. 14-15. - Bilješke uz tekst.
050(497.5):37.01
37.01(497.5):050
BP13-0002

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

316 Sociologija


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Osiek i hrvatstvo / napisao Spektator. - U Osieku : Klub hrvatskih književnika, 1913. (Zagreb : Tiskara Hrvatskog kat. tiskovnog društva). - 15 str. ; 13 cm
Pravo ime autora: Rudolfo Franjin Magjera.
316.7(497.5 Osijek)
323.1(497.5 Osijek)
BP13-0003

32 Politika

323 Unutarnja politika

Vidi br.: BP13-0003

37 Odgoj i obrazovanje

Vidi br.: BP13-0002

7 UMJETNOST. ZABAVA. ŠPORT

78 Glazba

Vidi br.: BP13-0004

8 JEZIK. KNJIŽEVNOST

82 Teorija i povijest književnosti. Svjetska književnost


      HRVATSKA himna A. Mihanovića i J. Runjanina / uredio Klub hrvatskih književnika u Osijeku. - Osijek : Klub hrvatskih književnika u Osijeku ; Vinkovci : Svečanosni odbor za podizanje spomen-ploča zaslužnim Hrvatima i drugim Slavenima, 1921. (Osijek : Tisak Antuna Rotta). - 65 str. : ilustr., faks. ; 20 cm
Bilješke uz tekst.
821.163.42.09 Mihanović, A.
78.071 Runjanin, J.
929 Mihanović, A.
BP13-0004


      JUBILARNI almanah Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. - Osijek : Klub hrvatskih književnika i umjetnika, 1929. ([Osijek] : Tisak Ferde Kittera). - 218 str. : ilustr., faks. ; 28 cm
Na nasl. str.: Jedan primjerak štampan je na posebnomu papiru za njegovo Veličanstvo Kralja Aleksandra I. Karagjorgjevića. - Bilješke uz tekst.
821.163.42(091)
821.163.42(497.5 Osijek)(091)
930.85(497.5 Osijek)
BP13-0005


KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir
      Život i probrane pjesme / Silvije Strahimir Kranjčević ; predgovorom popratio Lj.[Ljnboje] Dlustiš ; uredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - Koprivnica : Knjigotiskara V. Vošicki, 1921. ([s. l. : s. n.]). - 196 str. ; 17 cm. - (Svjetska biblioteka ; br. 46)
Predgovor: str. [4]-78. - Bio-bibliografska bilješka o autoru: str. 177-196.
821.163.42-1
821.163.42.09 Kranjčević, S. S.
BP13-0006


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Bez ljubavi : (pripovijest) / Rudolfo Franjin Magjer. - Rijeka : J. Tomasović, 1913. ([s. l. : s. n.]). - 46 str. ; 16 str. - (Knjižnica za svakoga ; br. 2)
821.163.42-32
BP13-0007


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Dorfgeschichten : Novellen und Skizzen Rudolfo Franjin Madjer ; Autorisierte Uebersetzung aus dem Kroatischen von Marie Horvath-Petheoe. - Wien ; Leipzig ; Zagreb : Adrai Verlag, 1913. ([s. l. : s. n.]). - 118 str. : ilustr. ; 22 cm
821.163.42-32=112
BP13-0008


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Đurđice : izabrane pjesme i pripovijesti za mladež / napisao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - U Zagrebu : St. Kugli, [1925?]. (U Zagrebu : St. Kugli). - 95 str. ; 21 cm
Str. 7-9: [Predgovor] / Josipa Glembay.
821.163.42-93-1
821.163.42-93-32
BP13-0009


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Epigrami biogradski i drugi / spjevao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - Šibenik : Grafički zavod E. Vitaliani i sin, 1934. (Šibenik : Grafički zavod E. Vitaliani i sin). - 40 str. : 22 cm
821.163.42-1
BP13-0010


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Iz najnovije hrvatske omladinske književnosti : (god. 1912.-1913.) / napisao R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - Zagreb : Hrv. kat. tiskovno društvo, 1913. ([s. l. : s. n.]). - 38 str. ; 15 cm
Bio-bibliografske bilješke uz tekst.
821.163.42.09
BP13-0011


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Iz prošlosti i sadašnjosti / R.[Rudolfo] F.[Franjin ] Magjer. - Zagreb : Naklada St. kugli, 1925. (Osijek : Srpska štamparija). - XVI, 120 str. : ilustr. ; 23 cm
Bibliografija R. F. Magjera: str. 120. - Str. V-XV: Mjesto predgovora / I. B. R.
821.163.42-8
BP13-0012


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Iznad svijeta : iz zapisaka sa sela i poriva bilježaka običnih i neobičnih te aforizama / R. [Rudolfo] F. [Franjin] Magjer. - 2. jubilarno izd. - Osijek : Klub hrvatskih književnika i umjetnika, 1929. ([s. l.] : Tisak srpske štamparije). - 40 str. : ilustr. ; 24 cm
Str. 36-39: Bilješka o piscu / D. P.
821.163.42-8
BP13-0013


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Književne bilješke / pribilježio Rudolfo Franjin Magjer. - [Osijek?] : [s. n.], 1912- . ([Osijek : Prva hrv. dionička tiskara]). - sv. ; 18 cm
821.163.42.09

      
Sv. 1. - 75 str.
     BP13-0014MAGJER, Rudolfo Franjin
      Miholjčice i Valpovčice : pripovijesti slovenskih sela / Rudolfo Franjin Magjer ; ilustrirala Zdenka Sertić. - Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1932. (Zagreb : Narodna prosvjeta). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Jeronimska knjižnica ; knj. 363)
821.163.42-93-32
BP13-0015


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Moj put / Rufolfo Franjin Magjer. - U Osijeku : Komisionalna naklada knjižare R. Bačića, [1917?]. (U Zagrebu : Kraljevska zemaljska tiskara). - 31 str. ; 15 cm
821.163.42-1
BP13-0016


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Novi zvuci : [pjesme drugo izdanje] : treća knjiga pjesama "Porivi" / Rudolfo Franjin Magjer. - 2. popunjeno i ispravljeno izd. - Osijek : R. Bačić, 1912. (Osijek : Prva hrvatska dionička tiskara). - 91 str. ; 17 cm
821.163.42-1
BP13-0017


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Novi zvuci : treća knjiga pjesama "Porivi" / Rudolfo Franjin Magjer. - Osijek : [s. n.], 1909. (Osijek : Prva hrvatska dionička tiskara). - 46 str. ; 19 cm
821.163.42-1
BP13-0018


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Pjesme iz osame / Rudolfo Franjin Magjer. - Osijek : Komisijonalna naklada Hrvatskog štamparskog zavoda, Podružnica, 1922. (Osijek : A. Rott). - 80 str. ; 15 cm
Bilješke uz tekst.
821.163.42-1
BP13-0019


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Poezija i proza iz poriva i zapisaka sa sela / R.[Rudolofo] F.[Franjin] Magjer. - U Osijeku : A. Rott : Komisijolna naklada B. Franka, 1923. (U Osijeku : Komisijona naklada B. Franka). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm
821.163.42-1
821.163.42-8
BP13-0020


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Porivi--- : II. knjiga pjesama : (nove pjesme) / Rudolfo Franjin Magjer. - 2. dopunjeno izd. - Osijek : Knjižara Ljudevita Szeklera, 1909. (Osijek : Knjižara Ljudevita Szeklera). - 39 str. ; 29 cm
821.163.42-1
BP13-0021


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Porivi--- : pjesme / Rudolfo Franjin Magjer. - Osijek : Knjižara Radoslava Bačića, 1905. (Osijek : Prva hrvatska dionička tiskara). - 72 str. ; 15 cm
821.163.42-1
BP13-0022


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Prve trešnje : pripovijesti i pjesme za mladež : sa više slika / napisao Franjin Magjer. - Križevac : Knjižara Gust. Neuberga, 1912. (Križevac : Knjižara Gust. Neuberga). - 55 str. : ilustr. ; 19 cm
821.163.42-93-32
821.163.42-8
BP13-0023


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Rukovet epigrama / Rudolfo Franjin Magjer ; [vignete D. Renarića i D. Drugovićeve]. - Osijek : [s. n.], [1918?]. (Osijek : Prva hrv. dionička tiskara). - 24 str. : ilustr. ; 17 cm
Bibliografske bilješke uz predgovor. - Str. 5-11: O epigramu / Vinko Lozovina.
821.163.42-193
BP13-0024


MAGJER, Rudolfo Franjin
      Slavice : kytice uvita z povidek baji bajek a ličeni / ježcharvatsky napsal Rudolfo Franjin Magjer ; s povolenim autora preložil Adolf Šuster. - V Chrudimi : St. Pospišla Zete (J. Scholle), 1910. (V Chrudimi : St. Pospišla Zete (J. Scholle)). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm
821.163.42-32=162.3
BP13-0025


PRERADOVIĆ, Petar, književnik
      Život i pjesme Petra Preradovića / priredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - Osijek : [Klub hrvatskih književnika u Osijeku], 1916. (Osijek : Tiskara Dragutna Laubnera). - XXIII, 58 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku)
Bio-bibliografske bilješke uz tekst.
821.163.42-1
BP13-0026


      U spomen stogodišnjice rogjenja Petra Preradovića / uredio R.[Rudolfo] F.[Franjin] Magjer. - U Osijeku : [s.n.], 1918. (U Osijeku : Hrvatski štamparski zavod). - 27 str. : ilustr. ; 19 cm
821.163.42.09 Preradović, P.
BP13-0027

Vidi i br.: BP13-0001

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis