BILTEN PRINOVA
prva stranica Niz A, 2016 1 (BP-16-01/74) str.20 OPĆENITO

007 Informacijske znanosti. Kibernetika

Vidi br.: BP16-0008

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

32 Politika

323 Unutarnja politika


ARLOVIĆ, Mato
      Pravo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj : doktorski rad / Mato Arlović. - Osijek : M. Arlović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 538 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku. - Bibliografija: str. 515-538 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Osijek, 2012.
323.15(497.5)(043)
342.724(497.5)(043)
BP16-0001


LUKIĆ, Ksenija
      Republika Kosovo - nova država na svjetskoj sceni ili umjetna tvorevina međunarodne zajednice : specijalistički rad / Ksenija Lukić. - Osijek : Ksenija Lukić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 83 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 80-83 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorici: str. 79. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
323.1(497.115)(043)
BP16-0002

327 Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika


ĆORIĆ, Ivka
      Uloga regionalne suradnje u europskoj perspektivi jugoistočne Europe : pravno-institucionalni okvir : [završni rad] / Ivka Ćorić. - Osijek : I. Ćorić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 73 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij, Europski studiji Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 72-73. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2012.
327.39(4-12)(043)
BP16-0003

Vidi i br.: BP16-0071

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti

336 Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav


ĆUĆIĆ, Dražen
      Pretpristupni program pomoći (IPA) i strukturni instrumenti u funkciji regionalnog razvoja Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Dražen Ćućić. - Osijek : D. Ćućić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 343 lista : graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski doktorski studij Management. - Bibliografija: listovi 300-308 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
336.71(4-67 EU)(043)
BP16-0004


KRISTEK, Ivan
      Kompatibilnost granske koncentracije i granske konkurencije u funkciji efikasnosti bankarske grane : doktorska disertacija / Ivan Kristek. - U Osijeku : I. Kristek, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XI, 334 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 299-317 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
336.71:339.137.2](497.5)(043)
BP16-0005

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene


DUKANOVIĆ, Stjepan
      Reindustrijalizacija kao osnova strategije razvoja Panonske Hrvatske : doktorska disertacija / Nataša Drvenkar. - Osijek : N. Drvenkar, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 374 lista : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 340-364 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Summary. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
338.45](497.5)(043)
BP16-0006

338.48 Turizam


RUDANČIĆ-Lugarić, Andreja
      Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije : doktorska disertacija = Management in the development of business tourism destination : doctoral thesis / Andreja Rudančić ; mentor Dražen Barković. - Osijek : A. Rudančić-Lugarić, 2016. ([s. l. : s. n.]). - X, 508 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 467-483. - Summary. - Bio-bibliografski podaci o autorici: listovi 500-508. - Doktorski rad--Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2016.
338.48:65.012.4](497.5)(043.3)
65.012.4:338.48](497.5)(043.3)
BP16-0007

339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Tržište


BILOŠ, Antun, ekonomist
      Elektronički marketing poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Antun Biloš. - Osijek : A. Biloš, [2012?]. ([s. l. : s. n.]). - 357 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Doktorski studij Management. - Bibliografija: str. 327-357 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, [2012?].
339.138:007](497.5)(043)
007:339.138](497.5)(043)
BP16-0008


KOVAČEVIĆ, Damir, ekonomist
      Alati i metode za upravljanje kvalitetom i njihova primjena u specijaliziranim prodavaonicama : završni rad / Damir Kovačević ; mentor Davor Dujak. - Osijek : D. Kovačević, 2015. ([s. l. : s. n.]). - 87 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 81-83 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Životopis: list 86. - Specijalistički rad--Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2015.
339.138(043.2)
658.56(043.2)
BP16-0009


PANCIĆ, Mladen
      Uloga branda u stvaranju konkurentske prednosti : doktorska disertacija / Mladen Pancić. - Osijek : M. Pancić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 281 list : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski doktorski studij Managament. - Bibliografija: listovi 207-213 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
339.138(043)
BP16-0010

34 Pravo. Pravna znanost

342 Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo


ĐITKO, Sanja
      Sloboda kretanja radne snage u EU i hrvatska očekivanja : specijalistički rad / Sanja Đitko. - Osijek : S. Đitko, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 105 listova : graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na omotu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij, Europski studij Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 88-93 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autorici: list 96. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2012.
342.737(4-67 EU)(043)
BP16-0011


MALENICA Dekany, Jadranka
      Suđenje u razumnom roku : nacionalni i međunarodni pravni standard : specijalistički rad / Jadranka Malenica Dekany. - Osijek : J. Malenica Dekany, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 94 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 88-92 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorici: list 87. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2012.
342.7:343.1](043)
BP16-0012


VRABEC, Samir
      Održavanje kontinuiteta izvršne vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama - pitanja i problemi ustavnopravnog uređenja i primjene predsjedničke sukcesije : doktorska disertacija / Samir Vrabec. - Osijek : S. Vrabec, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 551 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 519-551 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Osijek, 2012.
342.51](73)(043)
BP16-0013

Vidi i br.: BP16-0001

343/344 Kazneno pravo (opće i posebno)


CRLJEN, Marina
      Suzbijanje trgovanja ljudima u Europskoj uniji s osvrtom na Republiku Hrvatsku : završni rad / Marina Crljen ; mentor Nives Mazur Kumrić. - Osijek : M. Crljen, 2015. ([s. l. : s. n.]). - 140 listova ; 30 cm
Bibliografija: listovi 123-139 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: list 140. - Specijalistički rad--Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016.
343.431(4)(043.2)
343.431(497.5)(043.2)
343.343.6(497.5)(043.2)
BP16-0014

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis