BILTEN PRINOVA Zbirke doktorskih i magistarskih radnji Sveučilišta u Osijeku
prva stranica NIZ A, 2008 2 (BP08-001/168) str.20 OPĆENITO


GALETA, Tomislav
      Dijeljenje podataka o proizvodu kroz računalne sustave za upravljanje resursima poduzeća : doktorska disertacija / Tomislav Galeta. - Slavonski Brod : T. Galeta, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 110 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Mentor: Milan Kljajin. - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Bibliografija: listovi 104-107; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary: Sharing product data through ERP systems. - Stroj. fak., Slavonski Brod, 2005.
004(043)
658.5(043)
BP08-0001


GALETA, Tomislav
      Dijeljenje podataka o proizvodu kroz računalne sustave za upravljanje resursima poduzeća [Elektronička građa] : doktorska disertacija / Tomislav Galeta. - Slavonski Brod : T. Galeta, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 1 optički disk (CD-R) : u bojama ; 8 cm
Mentor: Milan Kljajin. - Bibliografija. - Summary. - Stroj. fak., Slavonski Brod, 2005. - Zahtjevi sustava: Pentium 4; 9,77 GB RAM; Windows XP; Adobe Acrobat; čitač CD-ROM-a.
004(043)(086)
658.5(043)(086)
BP08-0002

Vidi i br.: BP08-0071

006 Norme i normizacija

Vidi br.: BP08-0048

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

159.9 Psihologija

Vidi br.: BP08-0056

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

30 Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija


HORVAT, Jasna, statističarka
      Moguće pogreške pri donošenju odluka temeljenih na anketnim istraživanjima : doktorska disertacija / Jasna Horvat. - Osijek : J. Horvat, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 261 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 216-224 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 1997.
303(043)
BP08-0003

32 Politika

327 Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika


LONČARIĆ, Ružica
      Utjecaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije na poljoprivredu Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Ružica Lončarić. - Osijek : R. Lončarić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - X, 229, 9 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek. - Bibliografija: listovi 218-229. - Summary. - Ekon. fak., Osijek, 2006.
327.39(043)
631.1(043)
BP08-0004

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti


BOROZAN, Đula
      Paradigma razvoja u uvjetima tranzicije i turbulencije : doktorska disertacija / Đula Borozan. - Osijek : Đ. Borozan, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 448 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osiijeku, Ekonomski fakultet Osijek. - Bibliografija: listovi 436-448. - Dokt. disert., Ekon. fak., Osijek, 1994.
330.341(043)
338.24(043)
BP08-0005


DUKIĆ, Darko
      Privredne fluktuacije i investicijska ulaganja : doktorska disertacija / Darko Dukić. - Osijek : D. Dukić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 317 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek. - Bibliografija: listovi 307-317 i bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2006.
330.3(043)
338.1(043)
BP08-0006


LACKOVIĆ, Zlatko
      Financiranje istraživačko-razvojnog rada kao čimbenik poslovne strategije u investicijsko-uslužnim djelatnostima : doktorska disertacija / Zlatko Lacković. - Osijek : Z. Lacković, 1995. ([s. l. : s. n.]). - 228 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek. - Bibliografija: str. 221-228 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Dokt. disert., Ekon. fak., Osijek, 1995.
330.32
BP08-0007


PENAVIN, Stipan
      Interakcije u prostornom sustavu Slavonsko-baranjske regije i mogućnost njihove optimizacije : doktorska disertacija / Stipan Penavin. - Osijek : S. Penavin, 1996. ([s. l. : s. n.]). - [8], 190 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 194-198; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 1996.
330.1(043)
338.2(043)
BP08-0008


PODOREŠKI, Danijela
      Hotel Marina kao primjer domaćeg hotelskog branda : magistarski rad / Danijela Podoreški. - Selce : D. Podoreški, 2006. ([s.l. : s.n.]). - 166 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografija: listovi 164-166. - Sažetak. - Ekon. fak., Osijek, 2006.
333.48(043)
BP08-0009


PRDIĆ, Josip
      Analiza djelovanja društvenih rashoda na razvoj i reproduktivnu sposobnost privrede : doktorska disertacija / Josip Prdić. - Osijek : J. Prdić, 1978. ([s. l. : s. n.]). - 288 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek. - Ekon. fak., Osijek, 1978.
330.56(043)
BP08-0010

Vidi i br.: BP08-0037,-0158

334 Gospodarske organizacije i udruženja


MANDIĆ, Anamarija
      Proces oblikovanja politika i instrumenata podrške razvoja sektora malih i srednjih poduzeća : magistarski rad / Anamarija Mandić. - Osijek : A. Mandić, 2005. ([s.l. : s.n.]). - 160 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografija: listovi 156-160. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
334.71(497.5)(043)
BP08-0011

336 Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav


BARUŠIĆ, Željka
      Štednja - imperativ uspješne banke, države i stanovništva : magistarski rad / Željka Barušić. - Osijek : Ž. Barušić, 2005. ([s.l. : s.n.]). - VI, 190 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografija: listovi 189-190. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
336.72(043)
BP08-0012


GABRIĆ, Luka
      Model razvoja tranzicijskih ekonomija - bescarinska zona : magistarski rad / Luka Gabrić. - Osijek : L. Gabrić, 2006. ([s.l. : s.n.]). - 132 lista : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Management. - Bibliografija: listovi 112-116. - Ekon. fak., Osijek, 2006.
336.415:65.012.4](043)
BP08-0013


IVANDIĆ, Ivan
      Upravljanje financijskim potencijalom u suvremenom bankarskom poslovanju : magistarski rad / Ivan Ivandić. - Osijek : I. Ivandić, 2004. ([s.l. : s.n.]). - 146 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski znanstveni studij Menagement. - Bibliografija: listovi 142-144. - Ekon. fak., Osijek, 2004.
336.71(043)
BP08-0014


KLEPO, Željko
      Slobodna zona - pokretač gospodarskih aktivnosti i poduzetničkih prilika : magistarski rad / Željko Klepo. - Osijek : Ž. Klepo, 2005. ([s.l. : s.n.]). - 117 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografia: listovi 113-117. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
336.415.7(497.5 Osijek)
339.543.6 (497.5 Osijek)
BP08-0015

Vidi i br.: BP08-0036

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene


CRNKOVIĆ, Boris
      Ekonomski učinci privatizacije u Republici Hrvatskoj : magistarski rad / Boris Crnković. - Osijek : B. Crnković, 2004. ([s.l. : s.n.]). - 183 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski znanstveni studij Menagement. - Bibliografija: listovi 168-183. - Ekon. fak., Osijek, 2004.
338.24(497.5)(043)
BP08-0016


GALUŠIĆ, Mirko
      Kaizen kao pristup u modeliranju poslovanja : magistraski rad / Mirko Galušić. - Osijek : M. Galušić, 2005. ([s.l. : s.n.]). - 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Management. - Bibliografija: listovi 117-120. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
338.2:65.012.4
BP08-0017


ODOBAŠA, Rajko
      Održivi razvoj Hrvatske u uvjetima globalizacijskih gospodarskih procesa s posebnim osvrtom na održivi razvoj Slavonije i Baranje : doktorska disertacija / Rajko Odobaša. - Osijek : R. Odobaša, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 569 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: str. 544-569; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
338.1(043)
504(043)
BP08-0018


PUDIĆ, Dalibor
      Privatizacija kao poduzetnička strategija javnih poduzeća : slučaj Brod-plin d.o.o. : magistarski rad / Dalibor Pudić. - Osijek : D. Pudić, 2005. ([s.l. : s.n.]). - 219 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografia: listovi 119-123. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
338.24(043)
BP08-0019


WEISS, Mirna
      Uvođenje sustava kvalitete kao osnova za daljnji razvoj malog poduzeća : magistarski rad / Mirna Weiss. - Osijek : M. Weiss, 2005. ([s.l. : s.n.]). - 106 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski studij Poduzetništvo. - Bibliografia: listovi 103-106. - Ekon. fak., Osijek, 2005.
338.2(043)
BP08-0020


ZMAIĆ, Krunoslav
      Agrarna politika u funkciji gospodarskog razvitka Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Krunoslav Zmaić. - Osijek : K. Zmaić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - XVI, 287 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 271-283 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Kazalo. - Ekon. fak., Osijek, 2004.
338.43.02:338.1](497.5)(043.3)
338.1:338.43.02](497.5)(043.3)
BP08-0021

Vidi i br.: BP08-0005,-0006,-0008,-0076,-0142,-0153,-0160

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis