BILTEN PRINOVA Zbirke doktorskih i magistarskih radnji hrvatskih sveučilišta
prva stranica NIZ A, 2008 3 (BP08-001/473) str.20 OPĆENITO


JELENKOVIĆ, Leonardo
      Višedretveni ugrađeni sustavi zasnovani na monitorima : doktorska disertacija / Leonardo Jelenković. - Zagreb : L. Jelenković, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 131 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Bibliografija: listovi 125-131. - Summary. - Fak. elektr. i rač., Zagreb, 2005.
004(043)
BP08-0001


KERMEK, Dragutin
      Mjerenje objektno orijentirane programske opreme primjenom metrika uzoraka oblikovanja : doktorska disertacija / Dragutin Kermek. - Varaždin : D. Kermek, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 246 str. : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike. - Bibliografija: str. 235-[246], bibliografske bilješke uz tekst. - Fak. org. i inf., Varaždin, 1998.
004.42.045.05
BP08-0002


KLEPAC, Goran
      Otkrivanje zakonitosti temeljem jedinstvenoga modela transformacije vremenske serije : doktorska disertacija / Goran Klepac. - Varaždin : G. Klepac, 2005. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 211 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Bibliografija: listovi 179-186. - Fak. organ. i inform., Varaždin, 2005.
004.8(043)
007(043)
BP08-0003


MLINARIĆ, Hrvoje
      Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora : doktorska disertacija / Hrvoje Mlinarić. - Zagreb : H. Mlinarić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 171 list : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Bibliografija: listovi 153-163. - Summary. - Fak. elektr. i rač., Zagreb, 2005.
004(043)
BP08-0004


PRIBANIĆ, Tomislav
      Metoda modeliranja i analize ljudskog pokreta optoelektroničkim sustavom : doktorska disertacija / Tomislav Pribanić. - Zagreb : T. Pribanić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - VI, 179 str. : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Bibliografija: str. 164-171. - Summary. - Fak. elektr. i rač., Zagreb, 2005.
004.8(043)
BP08-0005


RADOŠEVIĆ, Daniel
      Integracija generativnog programiranja i skriptnih jezika : doktorska disertacija / Danijel Radošević. - Varaždin : D. Radošević, 2005. ([s. l. : s. n.]). - III, 166 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Bibliografija: listovi 159-163. - Fak. organ. i inform., Varaždin, 2005.
004.4(043)
007(043)
BP08-0006


ŠUPIĆ, Haris
      Sustav s koračnim zaključivanjem temeljenim na pohranjenim slučajevima : doktorska disertacija / Haris Šupić. - Zagreb : H. Šupić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 206 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Bibliografija: listovi [197]-206; bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. el. i rač., Zagreb, 2005.
004.8(043)
BP08-0007


TRŽEC, Krunoslav
      Višeagentski sustav za upravljanje ugovorima o razini usluge na elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga : doktorska disertacija / Krunoslav Tržec. - Zagreb : K. Tržec, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 119 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Bibliografija: listovi [104]-119. - Summary. - Fak. elektr. i rač., Zagreb, 2005.
004(043)
621.391(043)
658(043)
BP08-0008

Vidi i br.: BP08-0012,-0364,-0472

007 Informacijske znanosti. Kibernetika


MAČEK, Vlatko
      Razvoj metodike za strateško planiranje državnih informacijskih sustava : doktorska disertacija / Vlatko Maček. - Varaždin : V. Maček, 2003. ([s. l. : s. n.]). - XVI, 158 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. - Bibliografija: listovi 154-158. - Fak. organ. i inform., Varaždin, 2003.
007(043)
65.012.2(043)
BP08-0009


MARINKOVIĆ, Renata
      Inteligentni informacijski sustavi u obrazovanju: efikasnost didaktičke i dijagnostičke komponente : doktorska disertacija / Renata Marinković. - Varaždin : R. Marinković, 1995. ([s. l. : s. n.]). - IX, 337 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. - Bibliografija: listovi 308-329. - Fak. org. i infor., Varaždin, 1995.
007(043)
37.02(043)
BP08-0010

Vidi i br.: BP08-0003,-0006,-0079

02 Knjižničarstvo. Čitanje


AMBROŽIČ, Melita
      Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja : doktroska disertacija / Melita Ambrožič. - Zagreb : M. Ambrožič, 1999. ([s.l. : s.n.]). - X, 307 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. - Bibliografija: str. 255-268. - Fil. fak., Zagreb, 1999.
027.7(043)
BP08-0011


MOKRIŠ, Svjetlana
      Model organizacije odjela periodike u knjižnici s dvojnom funkcijom : magistarski rad / Svjetlana Mokriš. - Zagreb : S. Mokriš, 2001. ([s. l. : s. n.]). - 137 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb. - Bibliografija: listovi 132-137; bibliografske bilješke uz tekst. - Fil. fak., Zagreb, 2001.
025(043)
05(043)
BP08-0012

Vidi i br.: BP08-0017

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti


OPLANIĆ, Milan
      Dohodak na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Istarskoj županiji : disertacija / Milan Oplanić. - Zagreb : M. Oplanić, 2003. ([s. l. : s. n.]). - VI, 118 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Bibliografija: listovi 107-112 i uz tekst. - Agr. fak., Zagreb, 2003.
330.56(043)
631.1(043)
BP08-0013

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

Vidi br.: BP08-0442

338.48 Turizam

Vidi br.: BP08-0354

339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Tržište


FABAC, Robert
      Proširenje modela za vrednovanje tržišne konkurentnosti : doktorska disertacija / Robert Fabac. - Varaždin : R. Fabac, 2004. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 165, XXI list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Bibliografija: listovi 159-165 i uz tekst. - Fak. organ. i inform., Varaždin, 2004.
339.138(043)
65.012(043)
BP08-0014


KOVAČIĆ, Damir, agronom
      Izravno tržništvo mlijeka u Hrvatskoj : doktorska disertacija / Damir Kovačić. - Zagreb : D. Kovačić, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 152 lista : table, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 113-117. - Agro. fak., Zagreb, 1994.
339.1(043)
637.1/.3(043)
BP08-0015

Vidi i br.: BP08-0458

34 Pravo. Pravna znanost

Vidi br.: BP08-0016

35 Javna uprava


BARTULOVIĆ, Željko
      Državnopravni položaj grada Sušaka 1919.-1947. : (doktorski rad) / Željko Bartulović. - Zagreb : Ž. Bartulović, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 518 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 501-518, bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Zagreb, 1998.
352(497.5 Sušak)(091)(043)
34(497.5 Sušak)(091)(043)
BP08-0016

Vidi i br.: BP08-0175

37 Odgoj i obrazovanje

Vidi br.: BP08-0010

371 Školstvo. Metodika nastave


KOVAČEVIĆ, Dinka, knjižničarka
      Vrednovanje obavijesnog sustava školske knjižnice i obrazovanje korisnika : magistarski rad / Dinka Kovačević. - Zagreb : D. Kovačević, 1995. ([s. l. : s. n.]). - 235 listova : table, graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 1995. - Bibliografija: str. 196-207, bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filozof. fak., Zagreb, 1995.
371.6
027.8
BP08-0017

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis