BILTEN PRINOVA
str.16 NIZ A, 2010 8 (BK08-1940/4310) str.18

342 Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo


BAZDAN, Zdravko
      Demokracija i ljudska prava - srce međunarodne ekonomije i politike / Zdravko Bazdan. - Dubrovnik : Sveučilište, 2008. - XI, 676 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Dubrovniku = Manualia Universitatis studiorum Ragusinae)
Bibliografija: str. 639-649 i uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-7153-17-5
342.7:321.7](075.8)
BK08-2464


      PRAVA manjina u Europi : pregled djelatnosti i standarda Vijeća Europe / [urednici] Patrick Thornberry i Maria Amor Martin Estebanez ; prevele Alemka Vrcan i Ana Badurina. - Zagreb : Ibis grafika, 2008. - 642 str. ; 25 cm
Bibliografija: str. 633-637. - Popis odabranih skraćenica: str. 5-7. - Korisne internetske stranice: str. 642.
ISBN 978-953-6927-39-5
342.724(4)
323.15:341.231.14(4)
BK08-2465


SELANEC, Goran
      Analiza Zakona o ravnopravnosti spolova / [Goran Selanec]. - Zagreb : CESI [i. e.] Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 2008. - 138 str. ; 20 cm
Podatak o autoru preuzet s poleđine nasl. str.
ISBN 978-953-7203-10-8
342.7-055.2(497.5)
342.7-055.3(497.5)
BK08-2466


      ŽUPANIJSKE koordinacije za ljudska prava : [seminar za predsjednike (tajnike) županijskih koordinacija za ljudska prava / pripremila Silvija Trgovec-Greif ; glavni i odgovorni urednik Darko Goettlicher]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2002. - 101 str. ; 23 cm
Pod. o odgovornosti preuzet s poleđine nasl. str.
ISBN 953-6430-43-6
342.7(497.5)(082)
BK08-2467

Vidi i br.: BK08-2290,-2380,-2433,-2507

343/344 Kazneno pravo (opće i posebno)


DERENČINOVIĆ, Davor
      Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava / Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš. - Zagreb : Pravni fakultet, 2008. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - VIII, 278 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Kazalo.
ISBN 978-953-270-024-4
343.9(075.8)
BK08-2468


FELMAN, Shoshana
      Pravno nesvjesno : suđenja i traume u dvadesetom stoljeću / Shoshana Felman ; s engleskog prevela Marina Miladinov ; pogovor Nadežda Čačinovič. - Zagreb : Deltakont, 2007. - 305 str. ; 21 cm
Bio-bibliografske bilješke: str. 203-287 i uz pogovor. - Kazalo. - Skandal prava: str. 289 - 292.
ISBN 978-953-99766-3-5
343.95"19"
BK08-2469


HRVATSKA. Zakoni
      Prekršajni zakon : (Nar. nov., br. 107/07) : s napomenama i komentarima uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom / [priredili Željko Markov, Ante Matić ; urednik Davorka Foretić]. - Zagreb : Novi informator, 2008. - 128 str. ; 28 cm
Pod. o odgovornosti preuzeti s omota. - Bibliografija: str. 104. - Kazalo.
ISBN 978-953-7327-38-5
343.232(497.5)(094.5)
BK08-2470


JAZBEC, Salomon
      Magnissimum crimen : [pola vijeka revizionizma u Hrvata] / Salamon Jazbec. - 1. izd. - Zagreb : Margelov institut, 2008- . - sv. ; 24 cm. - (Biblioteka Orekim šel toladot = Biblioteka Arterije povijesti)
ISBN 978-953-55242-0-5 (cjelina)
343.819.5(497.5 Jasenovac)"1941/1945"
341.485(497.5=411.16)"1941/1945"

      
Dio 1 : [Hurbnoci : kako je Spomen-područje Jasenovac postalo jasenovačko područje zaborava]. - 2008. - 804 str.
Bio-bibliografske bilješke: str. 691-804 i uz tekst. - Pogovor: str. 681-684. - Bilješka o autoru: str. 687.
ISBN 978-953-55242-1-2 (sv. 1)
     BK08-2471KOMARICA, Slavko
      Zašto Jasenovac nije oslobođen / Slavko Komarica , Slavko Odić. - Zagreb : IROS : Meditor-prom, 2008. - 309 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)
Bibliografija: str. 293-298 i uz tekst. - Kazalo. - Str. 5-6: Uvod / Milan Pišković.
ISBN 978-953-6300-43-3 (Meditor)
343.819.5(497.5 Jasenovac)"1941/1945"
BK08-2472


      KRIMINOLOŠKE osobitosti maloljetničke delinkvencije : tijek školovanja, poremećaji u ponašanju, obiteljske prilike / Mladen Singer i suradnici. - Zagreb : Globus, 2008. - 548 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)
Bibliografija: str. 533-548.
ISBN 978-953-167-198-9
343.91-053.6(497.5)
364.27-053.6
BK08-2473


MATAUŠIĆ, Nataša
      Koncentracioni logor Jasenovac : fotomonografija / Nataša Mataušić. - Jasenovac : Spomen područje, 2008. - 240 str. : ilustr., faks. ; 28 cm. - (Biblioteka Banalnost zla)
Bibliografija: str. 233-236 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 227-228: Fotografija kao povijesni izvor / Mario Jareb. - Str. 229-230: Jasenovac kao znak: logor smrti, sjećanja i opomene / Nataša Jovičić. - Str. 231-232: Dostojanstvo povijesnih događaja izgubilo se u logorima smrti / Tea Benčić Rimay.
ISBN 978-953-99169-4-5
343.819.5(497.5 Jasenovac)"1941/1945"
77.033:343.819.5(497.5 Jasenovac)"1941/1945"
BK08-2474


MODLY, Duško
      Rječnik kriminalistike / Duško Modly, Marijan Šuperina, Nedžad Korajlić. - Zagreb : Strukovna udruga kriminalista, 2008. - 1090 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Strukovna riječ kriminalista ; knj. 1)
Kazalo.
ISBN 978-953-55078-0-2
343.9(031)
BK08-2475


MRKOCI, Vladimir
      Ogoljela laž logora Jasenovac / Vladimir Mrkoci, Vladimir Horvat. - Zagreb : Naklada E. Čić, 2008. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka "Otkrivena istina")
Kazalo.
ISBN 978-953-55176-0-3
343.819.5(497.5 Jasenovac)"1941/1945"(049.2)
BK08-2476

Vidi i br.: BK08-2024,-2439,-2487,-2491,-2517,-3208,-4128

347 Građansko pravo


CRNIĆ, Jadranko
      Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju : komentar članaka 579.-589 Zakona o obveznim odnosima : [značenje, oblici, pravni učinci, propisi, sudska praksa, ogledni primjeri ugovora i tužbi] / Jadranko Crnić, Ana-Marija Končić ; uredila Davorka Foretić. - 3. dopunjeno izd. - Zagreb : Novi informator, [2008]. - 30 str. ; 28 cm
ISBN 978-953-7327-41-5
347.65/.67(497.5)(094)
BK08-2477


DIKA, Mihajlo
      Građansko parnično pravo / Mihajlo Dika. - Zagreb : Narodne novine, [200-]- . - sv. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Građansko parnično pravo)
ISBN 978-953-234-112-6 (cjelina)
347.9(075.8)

      
Knj. 5 : Parnične radnje. - 2008. - XXVII, 401 str.
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-234-113-3 (sv. 5)
     BK08-2478
      
Knj.4 : Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku. - 2008. - XVIII, 318 str.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-234-106-5 (sv. 4)
     BK08-2479GOVIĆ, Iris
      Ovršni zakon : novosti u 2008. / Iris Gović, Darko Milković, Jožica Matko-Ruždjak. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2008. - 234 str. ; 24 cm
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-6290-47-5
347.952(497.5)
BK08-2480


HRVATSKA. Zakoni
      Ovršni zakon : (redakcijski pročišćeni tekst) : s poveznicama, sudskom praksom i primjerima / pripremio Ante Vidović. - Zagreb : RRiF-plus, 2008. - 352 str. ; 24 cm. - (RRiF-ova Pravna biblioteka)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-272-010-5
347.9(497.5)(094)
BK08-2481


HRVATSKA. Zakoni
      Ovršni zakon : redakcijski pročišćeni tekst zakona, s interpretativnim i komentarskim bilješkama, sudskom praksom i stvarnim kazalom / [priredio] Mihajlo Dika. - 3. izmijenjeno izd. (prema stanju na dan 18. srpnja 2008.). - Zagreb : Narodne novine, 2008. - XXIX, 545 str. ; 20 cm. - (Pravna biblioteka. Zbirka propisa ; 470)
Kazalo.
ISBN 978-953-234-127-0
347.9(497.5)(094)
BK08-2482


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o parničnom postupku : redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe : (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05 i 2/07 - Odluka USRH) / priredili Ivan Mirošević, Jerko Slovinić. - 3. dopunjeno izd. - Zagreb : Novi informator, 2008. - 121 str. ; 28 cm. - (Propisi Republike Hrvatske)
ISBN 978-953-7327-42-2
347.9(497.5)(094)
BK08-2483


HRVATSKA. Zakoni
      Zakon o sudovima : (Nar. nov. br. 150/05 i 16/07) : redakcijski pročišćeni tekst s pojmovnim kazalom ; Sudski poslovnik : (Nar. nov. br. 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06 : redakcijski pročišćen tekst s pojmovnim kazalom / priredili Zdravko Jambrović, Đuro Sessa, Darijo Lokas ; uredio Jerko Slovinić. - Zagreb : Novi informator, 2007. - 166 str. ; 29 cm
Kazala.
ISBN 978-953-7327-21-7
347.9(497.5)(094.5)
BK08-2484


HRVATSKA. Zakoni
      Zbirka propisa zemljišnoknjižnog prava : [redakcijski pročišćeni tekstovi propisa] / priredila Biljana Barjaktar. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Novi informator, 2008. - 143 str. ; 28 cm
Om. nasl. - Kazalo. - Sadržaj s nasl. str.: Zakon o zemljišnim knjigama ; Pravilnik o unutrašnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavlhanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) ; Pravilnik o obrascima u zemljišnokjižnom postupku ; Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora.
ISBN 978-953-7327-47-7
347.2(094)
349(094)
BK08-2485


      IZBOR javnobilježničkih propisa : pojmovna kazala uz propise / priredila Biljana Barjaktar. - Zagreb : Novi informator, 2008. - 300 str. ; 25 cm
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o javnom bilježništvu : (Nar. nov., br. 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) ; Javnobilježnički poslovnik : (Nar. nov., br. 38/94, 82/94, 37/96 i 151/05) ; Zakon o javnobilježničkim pristojbama : (Nar. nov, br. 72/94, 74/95 i 87/96) ; Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi : (Nar. nov., br. 97/01 - proč. tekst) ; Pravilnik o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga : (Nar. nov., br. 19/96) ; Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku : (Nar. nov., br. 151/05) ; Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku : (Nar. nov., br. 135/03) ; Pravilnik o hrvatskom upisniku oporuka : (Nar. nov., br. 135/03 i 164/04) ; Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika : (Nar. nov., br. 84/07) ;. - Statut Hrvatske javnobilježničke komore : (Nar. nov., br. 27/01 - proč. tekst, 33/01, 9/04, 139/06 i 65/07) ; Odluka o osnivanju Hrvatske javnobilježničke akademije ; Pravilnik o radu Upravnog odbora Hrvatske javnobilježničke akademije ; Poslovnik o radu Hrvatske javnobilježničke komore ; Poslovnik o radu skupštine Hrvatske javnobilježničke komore. - Str. 5-6: Predgovor / Ivan Maleković.
ISBN 978-953-7327-36-1
347.961(497.5)(094)
BK08-2486


KALEB, Zorislav
      Djelovanje kaznene presude na parnični postupak : vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda / Zorislav Kaleb. - Zagreb : Vizura, 2008. - 502 str. ; 25 cm. - (Pravo u praksi)
Bibliografija: str. 271-279 i uz tekst. - Kazalo. - Sadrži i: Zakon o sudovima : (redakcijski pročišćen tekst) ; Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika : pročišćeni tekst ; Sudski poslovnik : (redakcijski pročišćen tekst). - Bio-bibliografska bilješka o autoru: str. 497-502.
ISBN 978-953-6957-38-5
347.922(497.5)(094.5)
343.1(497.5)(094.5)
BK08-2487


KLARIĆ, Petar, pravnik
      Građansko pravo : opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo / Petar Klarić i Martin Vedriš. - 11. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 2008. - XXXVII, 801 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Udžbenici ; 211)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-234-121-8
347(075.8)
BK08-2488


      NEKRETNINE kao objekti imovinskih prava : prilagodba propisima EU, raspolaganje nekretninama, katastar, zemljišne knjige, posredovanje / Marko Baretić ... [et al.] ; opća redakcija Olga Jelčić. - Zagreb : Narodne novine, 2008. - XV, 226 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Priručnici ; knj. 27)
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-234-124-9
347.235(497.5:4-67 EU)(082)
347.235(497.5)(082)
BK08-2489


OKRUGLI stol Građanskopravna odgovornost u medicini (2008 ; Zagreb)
      Građanskopravna odgovornost u medicini / Okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu parava, 2008. - 157 str. ; 24 cm. - (Modernizacija prava ; knj. 8)
Bibliografija: str. 123-124 i uz tekst. - Str. 7-9: Predgovor / Jakša Barbić.
ISBN 978-953-154-817-5
347.56:614.25
61(497.5)(094)
BK08-2490


      PRAĆENJE suđenja za ratne zločine : izvještaj za 2007. / uredile Katarina Kruhonja i Veselinka Kastratović. - Osijek : Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, 2007. (Osijek : Grafika). - 76 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-7338-09-1
347.9:341.322.5](497.5)"200"
343.919(497.5)"200"
341.322.5(497.5)"200"
BK08-2491


ŠARAC, Mirela
      Zastupanje u pravnim poslovima u rimskom pravu / Mirela Šarac. - Split : Pravni fakultet, 2008. - 237 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 215-233 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-6102-80-8
347(37)(075.8)
BK08-2492


TRIVA, Siniša
      Zakon o parničnom postupku : redakcijski pročišćeni tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama i stvarnim kazalom / Siniša Triva i Mihajlo Dika. - 21. izmijenjeno i dopunjeno izd. prema stanju na dan 21. kolovoza 2008. - Zagreb : Narodne novine, 2008. - XVII, 461 str. ; 20 cm. - (Pravna biblioteka. Zbirke propisa ; 471)
Kazalo.
ISBN 978-953-234-129-4
347.9(094)
BK08-2493

Vidi i br.: BK08-2383,-2499,-4245

str.16 vrh stranice prva stranicastr.17 str.18

© 2003   Unibis