BILTEN PRINOVA Zbirke doktorskih i magistarskih radnji hrvatskih sveučilišta
prva stranica NIZ A, 2010 27 (BP10-001/189) str.20 OPĆENITO

Vidi br.: BP10-0013,-0087

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

159.9 Psihologija


JERONČIĆ, Ana
      Razvoj i testiranje automatskog algoritma za utvrđivanje vretena spavanja u EEG zapisima dojenčadi i odraslih : doktorska disertacija / Ana Jerončić. - Zagreb : A. Jerončić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - VII, 110 listova, [1] list : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 100-107. - Summary. - Prir-mat. fak., Zagreb, 2009.
159.963(043)
612.8(043)
616.8(043)
BP10-0001

5 MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI

504 Ekologija

Vidi br.: BP10-0017,-0096

51 Matematika


DRAŠČIĆ Ban, Biserka
      Redovi Mathieuovog tipa i Dirichletovi redovi : disertacija / Biserka Draščić Ban. - Zagreb : B. Draščić Ban, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 94 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslvno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 84-90. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
517(043)
BP10-0002


GOGIĆ, Ilja
      Potpuno ograničeni operatori i subhomogene C*-algebre : disertacija / Ilja Gogić. - Zagreb : I. Gogić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - II, 163 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 157-161. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
517(043)
BP10-0003


ILJAZOVIĆ, Zvonko
      Rekurzivnost lančastih i cirkularno lančastih skupova : doktorska disertacija / Zvonko Iljazović ; voditelj rada Ivan Ivanšić. - Zagreb : Z. Iljazović, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 154 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 153-154. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
517(043)
510(043)
BP10-0004


IVANKOVIĆ, Božidar, matematičar
      Konverzije i poboljšanja Jensenove nejednakosti za funkcije više varijabli : doktorska disertacija / Božidar Ivanković. - Zagreb : B. Ivanković, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 122 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 116-119. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
517(043)
514(043)
BP10-0005


JAKŠETIĆ, Julije
      Eksponencijalna konveksnost i klasične nejednakosti : doktorska disertacija / Julije Jakšetić. - Zagreb : J. Jakšetić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 105 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 98-101. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
517(043)
BP10-0006


KRULIĆ, Kristina
      Generalizations and refinements of Hardy's inequality : dissertation = Generalizacije i profinjenja Hardyjeve nejednakosti : disertacija / Kristina Krulić. - Zagreb : K. Krulić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 122 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Zagreb, Department of mathematics. - Bibliografija: listovi 115-119. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
517(043)=111
BP10-0007


MATIĆ, Ivan, matematičar
      Unitarni duali pi-adskih grupa SO(5) i Mp(2) : disertacija / Ivan Matić. - Zagreb : I. Matić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - III, 95 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 85-89. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
515.1(043)
BP10-0008


MIMICA, Ante
      Harnack inequalities for some Levy processes : disertacija / Ante Mimica ; voditelj rada Zoran Vondraček. - Zagreb : A. Mimica, 2009. ([s. l. : s. n.]). - II, 115 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 111-113 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Sažetak. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
517(043)=111
BP10-0009


MUHA, Boris
      Interakcija slobodnog krutog tijela i fluida u sustavu cijevi : disertacija / Boris Muha. - Zagreb : B. Muha, 2010. ([s. l. : s. n.]). - II, 93 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 86-88. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
519.6(043)
BP10-0010


NAJMAN, Filip
      Kompaktna reprezentacija cijelih kvadratnih brojeva i cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama : disertacija / Filip Najman. - Zagreb : F. Najman, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 90 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 82-87. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
511(043)
BP10-0011


PULJIĆ, Krunoslav
      Distribuirani evolucijski algoritmi za problem usmjeravanja vozila : doktorska disertacija / Krunoslav Puljić ; voditelj rada Robert Manger. - Zagreb : K. Puljić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - X, 223 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 211-216. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.1(043)
BP10-0012


SEDLAR, Jelena
      Gornje i donje ograde binomnih invarijanti grafova : disertacija / Jelena Sedlar. - Zagreb : J. Sedlar, 2009. ([s. l. : s. n.]). - VI, 119 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 115-119. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.1(043)
004.4(043)
BP10-0013


SLIJEPČEVIĆ-Manger, Tatjana
      Presjecišta funkcija propasti / Tatjana Slijepčević-Manger. - Zagreb : T. Slijepčević-Manger, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 73 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 69-70. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
519(043)
BP10-0014


ŠEGO, Vedran
      Two-sided hyperbolic singular value decomposition : disertacija / Vedran Šego. - Zagreb : V. Šego, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 122 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 113-117. - Sažetak. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
512(043)=111
BP10-0015


ŠUVAK, Nenad
      Statistical analysis of Pearson diffusions with heavy-tailed marginal distributions / Nenad Šuvak. - Zagreb : N. Šuvak, 2010. ([s. l. : s. n.]). - III, 162 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike, Sveučilište u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 152-158. - Sažetak. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
519.2(043)=111
BP10-0016

Vidi i br.: BP10-0022

54 Kemija. Kristalografija. Mineralogija


JANEV Holcer, Nataša
      Utjecaj prehrane ribom na opterećenje živom u žena generativne dobi : doktorska disertacija / Nataša Janev Holcer. - Zagreb : N. Janev Holcer, 2010. ([s. l. : s. n.]). - X, 127,29 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 115-127. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
549(043)
504(043)
613.2(043)
BP10-0017


KUKOČ Modun, Lea
      Razvoj metoda spektrofotometrijskog i potenciometrijskog određivanja tiopronina u farmaceutskim preparatima : disertacija / Lea Kukoč Modun. - Zagreb : L. Kukoč Modun, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 232 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 229-232. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehnol., Zagreb, 2009.
543(043)
547(043)
615.4(043)
BP10-0018


MAZOR Jolić, Slavica
      Istraživanje polifenolnih spojeva i njihovog antioksidacijskog kapaciteta tijekom preradbe kakaovog zrna : disertacija / Slavica Mazor Jolić. - Zagreb : S. Mazor Jolić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 154 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 124-146. - Summary. - Prehr.-biotehn. fak., Zagreb, 2009.
547(043)
633.7(043)
663.9(043)
BP10-0019


TIŠMA, Marina
      Proizvodnja lakaze submerznim uzgojem Trametes versicolor : doktorski rad / Marina Tišma. - Zagreb : M. Tišma, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 121 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: str. 96-111. - Summary. - Prehr.-biotehn. fak., Zagreb, 2010.
547(043)
66.0(043)
664.1(043)
BP10-0020


TOMIĆ, Tatjana, inženjerka kemijske tehnologije
      Razvoj metode određivanja olefinskih ugljikovodika vezanim sustavom HPLC/DAD : disertacija / Tatjana Tomić. - Zagreb : T. Tomić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 127, [7] listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. [1-7]. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehnol., Zagreb, 2009.
543(043)
547(043)
BP10-0021


UKIĆ, Šime
      Matematički model za simuliranje odziva ionske kromatografske analize : disertacija / Šime Ukić. - Zagreb : Š. Ukić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 195 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 190-195. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehnol., Zagreb, 2009.
543(043)
519.8(043)
BP10-0022


VUK, Dragana
      Sinteza i fotokemija stiril-derivata tiofena : disertacija / Dragana Vuk. - Zagreb : D. Vuk, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 121, [46] str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 119-122. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2010.
547(043)
BP10-0023

Vidi i br.: BP10-0091,-0095,-0097,-0119

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis