BILTEN PRINOVA Zbirke doktorskih i magistarskih radnji Sveučilišta u Osijeku
prva stranica NIZ A, 2010 24 (BP10-001/162) str.20 OPĆENITO


ĐURIĆ, Zlatko, ekonomist
      Upotreba informacijskih sustava u mangementu u uvjetima globalizacije : završni rad / Zlatko Đurić ; mentor Ninoslav Novak. - Osijek : Z. Đurić, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 63 lista : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 61-63. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
004:65.012.4](043)
65.012.4:004](043)
BP10-0001

Vidi i br.: BP10-0055

001 Znanost i znanje


MARUŠNIK, Barbara
      Upravljanje znanjem s posebnim osvrtom na efikasnot humanog kapitala : (završni rad) / Barbara Marušnik ; mentor Jusuf Šehanović. - Osijek : J. Marušnik, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 48 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 47-48 i uz tekst. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
001:65.012.4](043)
BP10-0002

006 Norme i normizacija


ERCEGOVAC, Zvonko
      Implementacija norme ISO 9000 u energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom : završni rad / Zvonko Ercegovac ; mentor Dražen Barković. - Osijek : Z. Ercegovac, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 76 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: list 75. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
006.83:620.9](043.2)
620.9:658](043.2)
BP10-0003

Vidi i br.: BP10-0087,-0149

007 Informacijske znanosti. Kibernetika


HUIS, Dinko, ekonomist
      Koncept nove javne uprave: e-uprava : završni rad / Dinko Huis. - Osijek : D. Huis, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 77 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 73-76 i uz tekst. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
007:351](497.5)(043)
351:007](497.5)(043)
BP10-0004


KOVAČEVIĆ, Damir, ekonomist
      Implementacija poslovnog informacijskog sustava s posebnim osvrtom na uvođenje "SAP" (system aplication and products in data procesing) u "Hrvatski telekom" d.d. : magistarski rad / Damir Kovačević ; mentor Maja Lamza-Maronić. - Osijek : D. Kovačević, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 126 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Management. - Bibliografija: listovi 124-126. - Ekon. fak., Osijek, 2008.
007:65.012.4](497.5)(043)
BP10-0005

Vidi i br.: BP10-0031,-0047,-0134

008 Kultura i civilizacija. Futurologija

Vidi br.: BP10-0040

06 Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji


BUTKOVIĆ, Melita
      Implementacija sustava uravnoteženih ciljeva u procesu strateškog upravljanja neprofitnom organizacijom - sindikatom : magistarski rad / Melita Butković ; mentor Maja Lamza-Maronić. - Osijek : M. Butković, 2007. ([s.l. : s.n.]). - 148 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 147-148 i uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2007.
061.2:65.012.4](497.5)(043)
65.012.4:061.2](497.5)(043)
65.012.4:331.105.44](497.5)(043)
BP10-0006


JANESKA, Snežana
      Postavljanje poduzetničke strategije samofinanciranja neprofitne organizacije : magistarski rad / Snežana Janeska ; mentor Marcel Meler. - Osijek : S. Janeska, 2007. ([s.l. : s.n.]). - 136 listova : ilustr., graf. prikazi, faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 133-136 i uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2007.
061.2:336(497.6)](043)
BP10-0007

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

159.9 Psihologija

Vidi br.: BP10-0154

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

316 Sociologija


KALAFATIĆ, Vlatka
      Ravnopravnost spolova u pravu i rodno osviještenoj politici Europske unije i Republike Hrvatske : specijalistički rad / Vlatka Kalafatić. - Osijek : V. Kalafatić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 78 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Europski studiji Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 72-78 ; bibliografske biljške uz tekst. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2009.
316.66-055.2(043)
342.7-055.2(043)
BP10-0008

32 Politika

323 Unutarnja politika


ČULJAK, Zdravko, ekonomista
      Utjecaj terorizma na globalnu ekonomiju : magistarski rad / Zdravko Čuljak ; mentor Ivana Barković. - Osijek : Z. Čuljak, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 89 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 88-89. - Ekon. fak., Osijek, 2008.
323.28:330.17(043)
BP10-0009


ĆURKOVIĆ, Ivana
      Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi osobito u Vukovarsko-srijemskoj županiji : magistarski znanstveni rad / Ivana Ćurković. - Osijek : I. Ćurković, 2008. ([s. l. : s. n.]). - 135 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakulet u Osijeku, Poslijediplomski znanstveni studij Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave. - Bibliografija: listovi 127-133 i uz tekst. - Kazalo. - Prav. fak., Osijek, 2008.
323.15(497.5)(043)
BP10-0010

327 Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika


GETTO, Lidija
      Daytonski mirovni sporazum i regionalna sigurnost : specijalistički rad / Lidija Getto. - Osijek : L. Getto, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. u bojama, faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Europski studiji Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 73-74. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2009.
327.5(497.6)(043)
BP10-0011

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti


TISUCKI, Adam, ekonomist
      Paradigma dokapitalizacije tvrtke u Republici Hrvatskoj : magistarski rad / Adam Tisucki ; [mentor] Marijan Karić. - Osijek : A. Tisucki, 2007. ([s.l. : s.n.]). - 95 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet, Osijek. - Bibliografija: listovi 94-95 i uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2007.
330.14(497.5)(043)
BP10-0012

Vidi i br.: BP10-0020

331 Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati


FOSIĆ, Ivana, ekonomistica
      Organizacijsko ponašanje i poslovni imidž zaposlenika : (magistarski rad) / Ivana Fosić ; mentor Željko Turkalj. - Osijek : I. Fosić, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 143 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Marketing. - Bibliografija: listovi 128-130. - Ekon. fak., Osijek, 2008.
331:658.310.8](497.5)(043)
BP10-0013


RUBIL, Vera
      Pravno-ekonomijski aspekti mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj : magistarski rad / Vera Rubil. - Osijek : V. Rubil, 2009. ([s. l. : s. n.]). - II, 152 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakulet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 148-151 i uz tekst. - Prav. fak., Osijek, 2009.
331.5(497.5)(043)
BP10-0014


SABO, Silvana
      Management u funkciji zaštite na radu : završni rad / Silvana Sabo ; mentor Ivana Barković. - Osijek : S. Sabo, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 91 list : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij: Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 89-91. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
331.45:33](497.5)(043)
BP10-0015


ŠANDRK, Dalibor
      Isplativost ulaganja u zaštitu na radu : završni rad / Dalibor Šandrk ; mentor Dražen Barković. - Osijek : D. Šandrk, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 51 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: list 51 i uz tekst. - Mag. rad., Ekon. fak., Osijek, 2008.
331.45:33](497.5)(043)
BP10-0016

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis