BILTEN PRINOVA Zbirke doktorskih i magistarskih radnji hrvatskih sveučilišta
prva stranica NIZ A, 2010 25 (BP10-001/189) str.20 OPĆENITO


KROG, Snježana
      Digitalizacija slike snimljene prijenosnim rendgenskim uređajem u veterinarskoj praksi : magistarski specijalistički rad / Snježana Krog. - Zagreb : S. Krog, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 62 lista : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 55-59. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2009.
004(043)
619(043)
621.38(043)
BP10-0001


SLANI, Neva
      Secure open networks : disertacija / Neva Slani. - Zagreb : N. Slani, 2009. ([s.l. : s.n.]). - IV, 150 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 145-149. - Sažetak. - Prir. mat. fak., Zagreb, 2009.
004.73.056(043.3)=111
BP10-0002

Vidi i br.: BP10-0010

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti

339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Tržište


JAKOVČIĆ, Martina
      Razvoj, tipologija i klasifikacija novih oblika kupovnih centara u Hrvatskoj : doktorska disertacija / Martina Jakovčić. - Zagreb : M. Jakovčić, 2008. ([s.l. : s.n.]). - IV, 364 lista : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek. - Bibliografija: listovi 340-350. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
339.37(497.5)
BP10-0003

35 Javna uprava

355/359 Vojništvo


KUREČIĆ, Petar
      Geopolitičke i geoekonomske implikacije geografskog pomaka NATO-a u posthladnoratovskom razdoblju : doktorska disertacija / Petar Kurečić. - Zagreb : P. Kurečić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - 391, [74] lista : ilustr., zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Poslijediplomski studij geografije. - Bibliografija: listovi [62-74]. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
355.356(100-622 NATO)(043)
911.3:32](4-11)(043)
BP10-0004

5 MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI

504 Ekologija


ROŽMARIĆ Mačefat, Martina
      Određivanje niskih aktivnosti alfa i beta emitera u prirodnim uzorcima : doktorska disertacija --- / Martina Rožmarić Mačefat. - Zagreb : Martina Rožmarić Mačefat, 2008. ([s.l. : s.n.]). - XXXIX, 183 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na nasl. str.: Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 167-177. - Summary: Determination of low level activities of alpha and beta emitters in natural samples. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
504(043)
543(043)
BP10-0005


SAUERBORN Klobučar, Roberta
      Karakterizacija mehanizma multiksenobiotičke otpornosti (MXR) vodenih životinja određivanjem MPR-protein kodirajućih gena : disertacija / Roberta Sauerborn Klobučar. - Zagreb : R. Sauerborn Klobučar, 2009. ([s.l. : s.n.]). - VIII, 175 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: str. 157-168. - Summary. - Prir.-mat. fak., 2009.
504(043)
574(043)
615.9(043)
BP10-0006

Vidi i br.: BP10-0056,-0172

51 Matematika


BARANOVIĆ, Ivana
      Potprostor Feigin-Stojanovskog standardnih modula za afine Liejeve algebre tipa D(1)l, njegove kombinatorne baze i operatori ispreplitanja : disertacija / Ivana Baranović. - Zagreb : I. Baranović, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 119 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 113-116. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
512.554(043)
512.81(043)
BP10-0007


BURAZIN, Krešimir
      Prilozi teoriji Friedrichsovih i hiperboličkih sustava : doktorska disertacija / Krešimir Burazin. - Zagreb : K. Burazin, 2008. ([s.l. : s.n.]). - III, 101 str. : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 93-95. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
517.956.3:517.954](043)
BP10-0008


ČIVLJAK, Ambroz
      Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i neke njihove primjene : disertacija / Ambroz Čivljak. - Zagreb : A. Čivljak, 2008. ([s.l. : s.n.]). - IV, 98 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 91-92. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
517.518.28(043)
BP10-0009


GLAVAN, Paola
      Formalization of the Java memory model : dissertation / Paola Glavan. - Zagreb : P. Glavan, 2009. ([s.l. : s.n.]). - 93 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Zagreb, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Mathematics. - Bibliografija: str. [82]-86. - Sažetak. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.6(043)=111
004.4(043)=111
BP10-0010


IBRAHIMPAŠIĆ, Bernadin
      Primjena verižnih razlomaka u diofantskim aproksimacijama i kriptoanalizi : disertacija / Bernadin Ibrahimpašić. - Zagreb : B. Ibrahimpašić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - VII, 117 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Splitu. - Bibliografija: listovi [114]-117. - Summary. - Prir-mat. fak., Zagreb, 2008.
511.13(043)
BP10-0011


JURKIN, Ema
      Potpuno cirkularne krivulje četvrtog reda u hiperboličkoj i izotropnoj ravnini : disertacija / Ema Jurkin. - Zagreb : E. Jurkin, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 116 listova, [3] presavijena lista u bojama : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 111-113. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
514.133(043)
BP10-0012


MARKOVIĆ, Darija
      Problem procjene parametara u Weibullovom modelu : disertacija / Darija Marković. - Zagreb : D. Marković, 2009. ([s.l. : s.n.]). - II, 122 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 111-118. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.2(043)
517(043)
BP10-0013


MIKULIĆ, Vedrana
      Primitivni dizajni na kojima jednostavne grupe djeluju kao grupe automorfizama : disertacija / Vedrana Mikulić. - Zagreb : V. Mikulić, 2009. ([s.l. : s.n.]). - IV, 121 str. : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: str. 93-97. - Summary : Primitive designs having simple groups as automorhism groups. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.14(043)
BP10-0014


RIBIČIĆ, Mihaela
      Montgomeryjev identitet, kvadraturne formule i izvedene nejednakosti : disertacija / Mihaela Ribičić Penava. - Zagreb : M. Ribičić, 2009. ([s.l. : s.n.]). - 105 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi [151]-152. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
519.6(043)
517(043)
BP10-0015


RODIĆ Lipanović, Mirna
      Sredine Cauchyjevog tipa i srodni rezultati : disertacija / Mirna Rodić Lipanović ; voditelj rada Josip Pečarić. - Zagreb : M. Rodić Lipanović, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 142 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 137-142. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
517.518.28(043)
BP10-0016


SOŠIĆ, Milena
      Računanje konstanti u multiparametarskim quonskim algebrama : disertacija / Milena Sošić. - Zagreb : M. Sošić, 2009. ([s.l. : s.n.]). - VII, 197 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 188-191. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
512(043)
BP10-0017


ŠIMIĆ, Marija, matematičarka
      Krivulje i poligoni u ravnini s dvostruko singularnom projektivnom metrikom : disertacija / Marija Šimić. - Zagreb : M. Šimić, 2008. ([s.l. : s.n.]). - 115 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 111-112. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2008.
514.12:514.4](043)
BP10-0018


VELČIĆ, Igor
      Teorem egzistencije i nižedimenzionalni modeli u nelinearnoj mikropolarnoj elastičnosti : disertacija / Igor Velčić. - Zagreb : I. Velčić, 2009. ([s.l. : s.n.]). - 150 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel. - Bibliografija: listovi 140-146. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2009.
51(043)
BP10-0019

Vidi i br.: BP10-0028,-0051

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis