BILTEN PRINOVA
prva stranica Niz A, 2014 1 (BP-14-001/409) str.20 OPĆENITO


ČIRKO, Antonio
      Integralni informacijski sustav poslovnog upravljanja s praktičnom primjenom u šumarstvu : završni rad / Antonio Čirko. - Osijek : A. Čirko, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 47 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 45-46 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
004(043)
65.01(043)
BP14-0001


VIDOVIĆ, Ivana, ekonomistica
      Tema: Oglašavanje na društvnim mrežama : završni rad iz predmeta e-marketing / Ivana Vidović. - Osijek : I. Vidović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 100 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Marekting u informatičkom okruženju. - Ekon. fak., Osijek, 2011.
004.738.5(043)
339.138(043)
BP14-0002

Vidi i br.: BP14-0053,-0058,-0080,-0081,-0332,-0335,-0373,-0390

007 Informacijske znanosti. Kibernetika


PUVAČA, Milan
      Informacijsko komunikacijska tehnologija kao temelj suvremenog sveučilišta : doktorska disertacija / Milan Puvača. - Osijek : M. Puvača, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 187 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski doktorski studij Management. - Bibliografija: listovi 156-168 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2013.
007(043)
378(043)
65.01(043)
BP14-0003

Vidi i br.: BP14-0055,-0057

008 Kultura i civilizacija. Futurologija

Vidi br.: BP14-0018

02 Knjižničarstvo. Čitanje


MATAIĆ Agičić, Darija
      Strategija upravljanja narodnim knjižnicama uporabom modela 7 S : magistarski rad / Darija Mataić Agičić. - Osijek : D. Mataić Agičić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 151 list : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski znanstveni studij Management. - Bibliografija: listovi 144-149 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Osijek, 2011.
024:027.3](043)
027.3:024](043)
BP14-0004

06 Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji


SERDARUŠIĆ, Hrvoje
      Financiranje, alokacija i nadzor sredstava nevladinih organizacija u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Hrvoje Serdarušić. - Osijek : H. Serdarušić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - III, 212 listova : graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonosmski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 192-203 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2013.
061.2.047:336.6](497.5)(043)
BP14-0005

Vidi i br.: BP14-0064,-0083,-0399

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

159.9 Psihologija


MARTINOVIĆ, Ivana
      Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj godini života : doktorska disertacija / Ivana Martinović. - Osijek : I. Martinović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 246 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Bibliografija: str. 142-157 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fil. fak., Osijek, 2011.
159.946-053.2(043)
372.4(043)
81'23-053.2(043)
BP14-0006


MINDOLJEVIĆ Drakulić, Aleksandra
      Učinci kratkotrajne grupne psihoterapije - psihodrame na zadovoljstvo životom u kliničkom i nekliničkom kontekstu : disertacija / Aleksandra Mindoljević Drakulić. - Zagreb : A. Mindoljević Drakulić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 210 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 197-208. - Summary. - Med. fak., Osijek, 2012.
159.964.2:792](043)
615.85:792](043)
616.89(043)
BP14-0007


PUHARIĆ, Zrinka
      Povezanost stupnja uhranjenosti adolescentica i čimbenika koji utječu na sociokulturne stavove o tjelesnom izgledu i zadovoljstvo izgledom : doktorska disertacija / Zrinka Puharić. - Osijek : Z. Puharić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - II, 159 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. - Bibliografija: listovi 126-143. - Med. fak., Osijek, 2012.
159.922.8:159.913](043)
159.913:159.922.8](043)
614.2(043)
BP14-0008

Vidi i br.: BP14-0141,-0234

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

28 Kršćanske crkve, zajednice i sekte


BALOG, Antal
      Marketing kršćanskih vjerskih zajednica u funkciji evangelizacije : doktorska disertacija / Antal Balog. - Osijek : A. Balog, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XV, 520 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Bibliografija: listovi 420-446 ; bibliografija A. Baloga: listovi 514-515 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2012.
28:658.8](043)
658.8:28](043)
BP14-0009

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

316 Sociologija


JUKIĆ, Kristina
      Siromaštvo i socijalna isključenost u Republici Hrvatskoj : završni rad / Kristina Jukić. - Osijek : K. Jukić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 48 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: list 48 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2011.
316.344.7(497.5)(043)
364.65-058.34(497.5)(043)
BP14-0010

32 Politika

327 Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika


ANDRIĆ, Zoran, inženjer
      Dividenda mira i regionalna sigurnost jugoistoka Europe / Zoran Andrić. - Osijek : Z. Andrić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 85 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: list 80 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2011.
327.51(4)(043)
BP14-0011


BABIĆ, Jelena
      U obranu globalizacije : završni rad / Jelena Babić. - Osijek : J. Babić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 58 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 56-58 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2011.
327(043)
339.9(043)
BP14-0012


BARTULOVIĆ, Andrea
      Milenijski ciljevi razvoja: hrvatsko iskustvo / Andrea Bartulović. - Osijek : A. Bartulović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 59 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management. - Bibliografija: listovi 57-59 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Osijek, 2011.
327.3(043)
339.9(043)
BP14-0013


KLARIĆ, Elvira
      Lobiranje kao instrument promicanja interesa Republike Hrvatske u Europskoj uniji / Elvira Klarić. - Osijek : E. Klarić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 91 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 86-88 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2010.
327.39(497.5:4-67 EU)(043)
339.92(497.5:4-67 EU)(043)
BP14-0014


SVALINA, Nikolina
      Mogućnosti i izazovi uspješnog razvoja hrvatskih regija na putu u Europsku uniju : specijalistički rad / Nikolina Svalina. - Osijek : N. Svalina, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 122 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Europski studiji Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. - Bibliografija: listovi 112-118 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2011.
327.39(497.5:4-67 EU)(043)
339.92(497.5:4-67 EU)(043)
BP14-0015

Vidi i br.: BP14-0028,-0085

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis