BILTEN PRINOVA
str.10 Niz A, 2014 2 (BK14-0001/977) str.12

347.7 Trgovačko pravo. Gospodarsko pravo


BARBIĆ, Jakša
      Pravo društava / Jakša Barbić. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Organizator, [20--]- . - sv. ; 24 cm
ISBN 978-953-7585-05-1 (cjelina)
347.7(075.8)

      
Knj. 2 : Društva kapitala. - 2013. - 2 sv.
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-7585-51-8 (cjelina, knj. 2)
  Sv. 1 : Dioničko društvo. - 2013. - XLI, 1769 str.
ISBN 978-953-7585-49-5 (sv. 1)
     BP14-0250
  Sv. 2 : Društvo s ograničenom odgovornošću ; Društvo za uzajamno osiguranje ; Kreditna unija ; Europsko društvo - societas Europea (SE). - 2013. - XXXVII, 935 str.
ISBN 978-953-7585-50-1 (sv. 2)
     BP14-0251


348/349 Posebne grane prava


      LEGALIZACIJA i gradnja : [propisi i upravnopravna praksa, upis legalizirane građevine u katastar i zemljišne knjige, ustavnosudska zaštita, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) (...) / Josip Bienenfeld... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2013. - 156 str. ; 24 cm
Bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama : (Nar. nov., br. 86/12).
ISBN 978-953-7812-50-8
349.44(497.5)(094.5.072)
624(497.5)(094.5.072)
BP14-0252


POTOČNJAK, Željko, pravnik
      Radni odnosi državnih službenika / Željko Potočnjak. - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2013. - XII, 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremena javna uprava ; knj. 23)
Bibliografija: str. 113-121 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.
ISBN 978-953-270-077-0
349.2:35.08
35.08:349.2
BP14-0253

Vidi i br.: BP14-0242,-0247,-0255,-0408

35 Javna uprava


      AGENCIJE u Hrvatskoj : regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini / Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.). - Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. - XIV, 276 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje ; knj. 8)
Bibliografija uz svako poglavlje ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7935-02-3
35.072.2(497.5)(082)
061.1:35](497.5)(082)
BP14-0254


      AKTUALNOSTI u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi : [propisi i upravnopravna praksa, ogledni primjeri, tekstovi zakona (pročišćeni)] / Štefanija Kasabašić... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2014. - 247 str. ; 24 cm
Sadrži i: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi : (Nar. nov., br. 19/13) ; Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi : (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) : redakcijski pročišćeni tekst.
ISBN 978-953-7812-60-7
35.08:349.2](497.5)(094)
349.2:35.08](497.5)(094)
BP14-0255


ANTIĆ, Teodor
      Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora / Teodor Antić. - Rijeka : Pravni fakultet, 2014. - XXIII, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Pravnog fakulteta u Rijeci. Udžbenici)
Bibliografija: str. 421-437 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kratice: str. XIII-XIV.
ISBN 978-953-6597-91-8
35.07(497.5)(075.8)
338.465(497.5)(075.8)
BP14-0256


BABIĆ, Mirjana, ekonomistica
      Upravljanje komunalnim sustavom / Mirjana Babić. - Rijeka : Futura, 2014. - 377 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Bibliografija: str. 345-370 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Bilješka o autorici: str. 377.
ISBN 978-953-98112-3-3
351.824.11:65.012
BP14-0257


BUŽINKIĆ, Emina
      Iskustva zagovaranja azilne politike u Hrvatskoj / [autori tekstova i urednici Emina Bužinkić, Drago Župarić-Ilijić]. - Zagreb : Centar za mirovne studije, 2013. - 54 str. : ilustr., faks. u bojama ; 24 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma.
ISBN 978-953-7729-23-3
351.756(497.5)
341.43(497.5)
BP14-0258


CVITANOVIĆ, Miljenko
      Novine u postupku javne nabave i nova iskustva : [program usavršavanja : propisi i praksa, primjeri, redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi] / Miljenko Cvitanović, Vesna Jurasović, Kristina Zovko. - Zagreb : Novi informator, 2013. - 375 str. ; 24 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Sadrži i: Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 i 83/13) - redakcijski pročišćeni tekst.
ISBN 978-953-7812-53-9
35.073.53(497.5)(094)
658.7(497.5)(094)
BP14-0259


HEĐBELI, Živana
      Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji / Živana Heđbeli. - Zagreb : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, 2011- . - sv. ; 24 cm
ISBN 978-953-95433-9-4 (cjelina)
353(497.5)
354(497.5)

      
Dio 2 : 2004.-2013. / [prijevod sažetka Nikola Mokrović]. - 2013. - 640 str.
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bibliografija: str. 508-550 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala. - Summary.
ISBN 978-953-7872-03-8 (sv. 2)
     BP14-0260HRVATSKA. Zakoni
      Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi / [priredili] Nina Čulina ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2013. - VII, 289 str. ; 24 cm. - (Računovosdtvo i financije) (Riznica)
Kazalo. - Sadrži i: Zakon o javnoj nabavi : pročišćeni tekst.
ISBN 978-953-277-083-4
35.073.53(497.5)(094)
658.7(094)
BP14-0261


      NOVI propisi o javnoj nabavi / Ante Loboja ... [et al.]. - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta, 2012. - 296 str. ; 24 cm. - (Biblioteka stručnog usavršavanja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 7)
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sadrži i: Zakon o javnoj nabavi ; Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
ISBN 978-953-6272-47-1
35.073.53(497.5)(094)
BP14-0262


      PRIRUČNIK za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću : IPA 2009 projekt "Jačanje kapaciteta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske radi izgradnje učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije" / [priredila Celine Bardet ; prijevod Dubravka Lazarin]. - Zagreb : [Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske], 2012. - 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Podatak o odgovornosti preuzet iz impresuma. - Bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7752-03-3
35(497.5)(035)
323.2(497.5)(035)
BP14-0263

Vidi i br.: BP14-0253

351.74 Policija


KOVAČIĆ, Davor
      Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske : redarstveno tijelo i vojna postrojba 1941. - 1945. / Davor Kovačić ; [fotografija Tomislav Sabadoš]. - Zagreb : Despot infinitus : Hrvatski institut za povijest, 2014. - 391 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest)
Bibliografija: str. 359-366 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo. - Summary. - Bilješka o autoru: str. 391.
ISBN 978-953-7892-21-0 (Despot infinitus). - ISBN 978-953-7840-25-9 (Hrvatski institut za povijest)
351.74(497.5)"1941/1945"
BP14-0264


      POLICIJSKI rad okrenut zajednici : priručnik za policijske rukovoditelje i službenike / Krunoslav Borovec... [et al.] ; suradnici na projektu Vesna Kozar, Ivana Matko i Igor Pakšić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2013. - 152 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
Bibliografija: str. 148-150.
ISBN 978-953-161-278-4
351.745.076(497.5)(035)
BP14-0265

355/359 Vojništvo


GREENWALD, Glenn
      Nemaš se kamo sakriti : Edward Snowden, NSA i američka država nadzora / Glenn Grennwald ; s engleskoga preveo Damir Biličić. - 1. izd. - Zagreb : Profil, 2014. - 295 str. : ilustr., graf. prikazi, faks. ; 24 cm
Bilješka o autoru: str. 295.
ISBN 978-953-313-316-4
355.40-051(73)Snowden, E.
343.14-051(73)
327.84(73)
BP14-0266


LUBIENSKI, Stanislaw
      Stepski pirat / Stanislaw Lubienski ; s poljskog preveo Adrian Cvitanović. - Zagreb : DAF, 2013. - 185 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Biblioteka Mali DAF ; knj. 7)
Bibliografija: str. [187-189]. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-6956-30-2
355-05 Mahno, N. I.
821.162.1-94
BP14-0267


MATAUŠIĆ, Nataša
      Žene - partizanke i drugarice : katalog izložbe / [autori izložbe i teksta kataloga] Nataša Mataušić i Mario Šimunković. - [Zagreb] : Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, [2014]. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 90-91.
ISBN 978-953-7587-19-2
355-055.2(497.5)"1941/1945"(083.824)
355.425.4(497.5)"1941/1945"(083.824)
94(497.5)"1941/1945"
BP14-0268


MATAUŠIĆ, Nataša
      Žene u logorima Nezavisne Države Hrvatske / Nataša Mataušić. - [Zagreb] : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, 2013. - 99 str. : ilustr., faks. ; 21 cm
Bibliografija: str. 95-97 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-7587-17-8
355.1-058.65-055.2(497.5)"1941/1945"
343.819.5(497.5)"1941/1945"
341.322.5(497.5)"1941/1945"
BP14-0269


PEREL, Salomon
      Bio sam Hitlerov omladinac Salomon : potresna sudbina mladića koji je preživio u uniformi svojih neprijatelja / Salomon Perel ; s njemačkoga preveo Boris Perić. - 1. izd. - Zagreb : Profil, 2014. - 206 str. : ilustr. ; 23 cm
Bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-313-284-6
355.08(430=411.16)
821.112.2-94
BP14-0270


      POGINULI i nestali u Domovinskom ratu : 1. gardijska brigada Tigrovi / [glavni urednik Dinko Sučić ; prijevod [sažetaka] Jasna Hižar, Jasmina Pešek ; fotografije Dinko Sučić ... et al.]. - Zagreb : Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, 2013. - 235 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 31 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Summary ; Zusammenfassung. - Str. 5: Predgovor / Joisp Lucić. - Str. 211-212: Pogovor / Tomo Medved.
ISBN 978-953-57522-1-9
355.1-058.65(497.5)"1991/1995"
355.311.6(497.5)"1991/1995"
BP14-0271


PRAŽIĆ, Rastko
      Civilne žrtve terora Nezavisne Države Hrvatske u kotaru Grubišno Polje : 1941-1945. / Rastko Pražić. - Grubišno Polje : Udruga antifašističih boraca i antifašista grada Grubišno Polje i općine Veliki Grđevac ; Zagreb : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, 2013. - 183 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks ; 25 cm
Bibliografija: str. 177-178 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Kazalo. - Bilješka o autoru: str. 183.
ISBN 978-953-57901-0-5 (Udruga antifašističih boraca). - ISBN 978-953-7587-16-1 (Savez antifašističkih boraca)
355.1(497.5-37 Grubišno Polje)"1941/1945"
341.322.5(497.5-37 Grubišno Polje)"1941/1945"
94(497.5-37 Grubišno Polje)"1941/1945"
BP14-0272


RADOŠ, Ivica, povjesničar
      Branili smo domovinu : pripadnici nacionalnih manjina u obrani Hrvatske / Ivica Radoš, Zoran Šangut. - Zagreb : Udruga pravnika Vukovar 1991., 2013. - 255 str. ; 23 cm
Str. 7: Predgovor / Ante Nazor. - Bilješka o autorima: str. 250.
ISBN 978-953-56929-1-1
355.48(497.5)"1991/1995"(093)
323.15(497.5)"1991/1994"(093)
BP14-0273


ŠIMUNKOVIĆ, Mario
      Partizani kakve do sada niste vidjeli : katalog izložbe / [autor ideje, koncepcije izložbe i kataloga] Mario Šimunković. - [Zagreb] : Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, 2013. - 95 str. : ilustr., faks. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 94-95.
ISBN 978-953-7587-18-5
355-055.2(497.5)"1941/1945"(083.824)
355.425.4(497.5)"1941/1945"(083.824)
94(497.5)"1941/1945"
BP14-0274


ŠKILJAN, Filip
      Sjećanja na Domovinski rat u Pokupskom / Filip Škiljan ; [fotografije Aleksandar Božić... [et al.]. - Pokupsko : Matica hrvatska, Ogranak, 2014. - 62 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 cm
Bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 5: Predgovor / Božidar Škrinjarić.
ISBN 978-953-6809-02-8
355.48(497.5 Pokupsko)"1991/1995"(093.2)
BP14-0275


TURSUNOVIĆ-Zmaj, Kemal
      Bosna je jedna ili je nema : sjećanja zlatnih ljiljana / Kemal Tursunović Zmaj. - Dubrovnik : Kulturno društvo Bošnjaka Preporod - Dubrovnik ; Srebrenik : Mjesno područje Tinja, 2013. - 235 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 229. - Bilješka o autoru: str. 230-231.
ISBN 978-953-56539-2-9 (ispravljeno)
355.48(497.6)"1991/1995"
BP14-0276


TURSUNOVIĆ-Zmaj, Kemal
      Bošnjaci-muslimani u obrani Dubrovnika : 1991-1995. / Kemal Tursunović Zmaj. - Dubrovnik : Kulturno društvo Bošnjaka Preporod - Dubrovnik, 2012. - 392 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 391. - Bilješka o autoru: str. 387.
ISBN 978-953-56539-1-2 (ispravljeno)
355.48(497.5 Dubrovnik)"1991/1995"
BP14-0277


      VELIKE bitke : [odlučujući sukobi koji su oblikovali povijest] / [tekst Martin J. Dougherty... [et al.] ; prevoditelj Boris Blažina]. - Zagreb : Znanje, 2014. - 256 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. karte ; 20 cm
Podaci o odgovornosti preuzeti iz impresuma. - Kazalo.
ISBN 978-953-324-958-2
355.48(100)(091)
BP14-0278


ZATEZALO, Đuro
      Mihajlo barun Mikašinović od Zmijskog polja / Đuro Zatezalo. - 1. izd. - Zagreb : Euroknjiga ; [Karlovac] : Eparhija gornjokarlovačka, 2011. - 152 str. : ilustr., faks. ; 21 cm
Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 953-7099-44-X (Euroknjiga) (ispravljeno)
355-05 Mikašinović, M.
94(497.5)"17"
BP14-0279

Vidi i br.: BP14-0203,-0412,-0968

str.10 vrh stranice prva stranicastr.11 str.12

© 2003   Unibis