BILTEN PRINOVA
str.2 Niz A, 2014 1 (BP-14-001/154) str.4

57 Biologija


ANDRIŠIĆ, Luka
      Mehanizmi stanične toksičnosti uzrokovani višestruko nezasićenim masnim kiselinama-pristup kvascem : doktorski rad / Luka Andrišić. - Zagreb : L. Andrišić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - VI, 170 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti. - Bibliografija: listovi 148-158. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2013.
577.2(043)
BP14-0062


BULJUBAŠIĆ, Maja
      Uloga nukleaza i helikaza na putu homologne rekombinacije RecF u bakteriji Escherichia coli : doktorska disertacija (...) / Maja Buljubašić. - Zagreb : M. Buljubašić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XXVI, 117 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 104-117. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2012.
577(043)
BP14-0063


DŽAFIĆ, Natalija
      Učinak sustavnog praćenja higijenske ispravnosti dagnji (Mytilus galloprovincialis) na području Istarske županije : znanstveni magistarski rad / Natalija Džafić. - Zagreb : N. Džafić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - IV, 141 list : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 71-74. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
579.63(043)
594.1(043)
663.9(043)
BP14-0064


GOJEVIĆ, Ante
      Ekspresija izoformi onkogena Gli u sporadičnim karcinomima debelog crijeva : doktorski rad (...) / Ante Gojević. - Zagreb : A. Gojević, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 108 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 91-107. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
577(043)
616-006(043)
616.3(043)
BP14-0065


HAVAŠ Auguštin, Dubravka
      Genetička struktura stanovništva kvarnerskoga otočja: analiza mitohondrijske DNA : doktorska disertacija / Dubravka Havaš Auguštin. - Zagreb : D. Havaš Auguštin, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 267 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 222-255. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
572(043)
575(043)
BP14-0066


JUKIĆ, Suzana, biologinja
      Prilagodba animalnih stanica u kulturi na rast i produkciju u medijima bez seruma : doktorska disertacija (...) / Suzana Jukić. - Zagreb : S. Jukić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XV, 116 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: str. 104-116. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
577(043)
BP14-0067


NEMET, Josipa
      Uloga kvaščevog proteina Taf14 u transkripciji, replikaciji i popravku DNA : doktorska disertacija (...) / Josipa Nemet. - Zagreb : J. Nemet, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XVII, 83 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 77-83. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2012.
577(043)
BP14-0068


OZRETIĆ, Petar
      Functional analysis of the 5' untranslated region of the PTCH1 gene, transcript variant 1b : d. thesis / Petar Ozretić. - Zagreb : P. Ozretić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 120 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Josip Juraj Strossmayer university of Osijek, University of Dubrovnik, Ruđer Bošković institute, University postgraduate interdisciplinary doctoral study of Molecular biosciences. - Bibliografija: listovi 97-113 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak. - J.J.S., Osijek, 2013.
577.2(043)=111
BP14-0069


PRKIĆ, Ante
      Razvoj spektrofotometrijskih i potenciometrijskih metoda za određivanje tiola : doktorski rad / Ante Prkić. - Zagreb : A. Prkić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 149 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 142-148. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
577.2(043)
543(043)
BP14-0070


ŠATOVIĆ, Eva
      Organizacija ponovljenih sekvenci DNA u genomima tri vrste školjkaša : doktorski rad / Eva Šatović. - Zagreb : E. Šatović, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 139 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti. - Bibliografija: listovi 123-132. - Summary. - Sveuč. J.J.S., Osijek, 2013.
577.2(043)
594(043)
BP14-0071


VEČKOVEC, Anamarija
      Učinci zeolit klinoptiolita i pokusnog dvovaljanog cjepiva protiv kolidijareje i kolienterotoksemije na proizvodnost i imunosni odgovor odbijene prasadi : disertacija / Anamarija Večkovec. - Zagreb : A. Večkovec, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 123 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 98-114 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
579(043)
619(043)
636.4(043)
BP14-0072

Vidi i br.: BP14-0044,-0046

58 Botanika


STAMENKOVIĆ, Vanja Nikola
      Fiziološki odgovori velebitske degenije, Degenia velebitica (Degen) Hayek na UV zračenje : doktorska disertacija (...) / Vanja Stamenković. - Zagreb : V. Stamenković, 2012. ([s. l. : s. n.]). - X, 146 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: str. 127-141. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2012.
581.1(043)
BP14-0073

Vidi i br.: BP14-0045,-0085

59 Zoologija


ANDREANSZKY, Tibor
      Genetska i morfološka raznolikost crvene lisice (Vulpes vulpes) iz Hrvatskoga primorja i Istre : doktorski rad / Tibor Andreanszky. - Zagreb : T. Andreanszky, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 80 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 67-74 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
599.742.1(043)
BP14-0074


SERTIĆ Perić, Mirela
      Utjecaj hidromorfoloških čimbenika na drift beskralježnjaka u mikrostaništima slapišta Plitvičkih jezera : doktorska disertacija (...) / Mirela Sertić Perić. - Zagreb : M. Sertić Perić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XXXVI, 179 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: str. 162-179. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
591.5(043)
592(043)
BP14-0075


ŽITKO, Toni
      Ekološke značajke i podrijetlo vrste Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) u Dalmaciji : doktorska disertacija (...) / Toni Žitko. - Zagreb : T. Žitko, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XII, 102 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 90-102. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2012.
595(043)
591.5(043)
BP14-0076

Vidi i br.: BP14-0064,-0071

6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

61 Medicinske znanosti

612 Fiziologija


BRZICA, Hrvoje
      Učinci spolnih hormona na ekspresiju SAT-1, prijenosnika sulfatnog aniona u bubrezima i probavnim organima štakora : doktorski rad / Hrvoje Brzica. - Zagreb : H. Brzica, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 100 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 77-92 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
612.1/.8(043)
BP14-0077


VUČKOVIĆ, Branimir
      Kliničko značenje mioelektrične aktivnosti želuca u nastanku refluksne bolesti jednjaka : disertacija / Branimir Vučković. - Zagreb : B. Vučković, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 95 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. - Bibliografija: listovi 89-90. - Med. fak., Osijek, 2012.
612.3(043)
616.3-008(043)
BP14-0078

614 Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća


PUŠIĆ, Ivan, veterinar
      Učinak dodavanja organskog selena u hranu na kakvoću i oksidacijsku stabilnost ohlađenog i duboko smrznutog mesa pilića : disertacija / Ivan Pušić. - Zagreb : I. Pušić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VII, 92 lista : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 69-87. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
614.3(043)
BP14-0079


VUJEVIĆ, Ivica
      Javnozdravstveno značenje cisticerkoze goveda : specijalistički magistarski rad / Ivica Vujević. - Zagreb : I. Vujević, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 57 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 46-50. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
614.3(043)
619(043)
BP14-0080


VULETIĆ Lenić, Jelena
      Suzbijanje komaraca u urbanim područjima Primorsko-goranske županije : specijalistički rad / Jelena Vuletić Lenić. - Zagreb : J. Vuletić Lenić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 95 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 80-91 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
614.4(497.5)(043)
BP14-0081

Vidi i br.: BP14-0138

str.2 vrh stranice prva stranicastr. 3 str.4

© 2003   Unibis