BILTEN PRINOVA
str.4 Niz A, 2014 1 (BP-14-001/154) str.6

62 Tehnika. Tehnologija

620 Ispitivanje materijala. Energetika

Vidi br.: BP14-0128

621 Strojarstvo. Nuklearna tehnika


BULJAN, Iva
      Visoko temperaturne transformacije alumosilikatnih prekursora u sekundarne kristalne produkte ciljanih svojstava : disertacija / Iva Buljan. - Zagreb : I. Buljan, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 94 lista : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 76-80. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehnol., Zagreb, 2012.
621(043)
BP14-0116


DIMITROV, Nino
      Istraživanje onečišćenja u recikliranom poli(etilen-tereftalatu) : doktorski rad / Nino Dimitrov. - Zagreb : N. Dimitrov, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 186 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 174-183. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
621.798.1(043)
BP14-0117


REŠČEK, Ana
      Aktivna ambalaža za pakiranje hrane na osnovi modificiranih polietilenskih nanokompozitnih filmova : doktorski rad / Ana Rešček. - Zagreb : A. Rešček, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 121 list : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 111-121. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
621.798.1(043)
BP14-0118

621.3 Elektrotehnika. Elektronika. Telekomunikacije


VRSALJKO, Dijana
      Razgradnja čvrste izolacije transformatora u laboratorijskim uvjetima starenja : doktorski rad / Dijana Vrsaljko. - Zagreb : D. Vrsaljko, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 157 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 145-156. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
621.31(043)
BP14-0119

Vidi i br.: BP14-0006

628 Sanitarna tehnika


IGNJATIĆ Zokić, Tatjana
      Kinetika i ravnoteže adsorpcijskih procesa pri uklanjanju arsena iz podzemnih voda : disertacija / Tatjana Ignjatić Zokić. - Zagreb : T. Ignjatić Zokić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 150 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 145-150. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2012.
628.161.08:546.19](043.3)
546.19:628.112](043.3)
BP14-0120


NAKIĆ-Alfirević, Barbara
      Zbrinjavanje čvrstoga industrijskoga otpada pripravnom modificiranih vapnenih veziva : doktorski rad / Barbara Nakić-Alfirević. - Zagreb : B. Nakić-Alfirević, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 122 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 120-122. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
628(043)
666.9(043)
BP14-0121


WITTINE, Ozren
      Process intensification in phenolic wastewater treatment : doctoral thesis / Ozren Wittine. - Zagreb : O. Wittine, 2013. ([s. l. : s. n.]). - XII, 165 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Zagreb, Faculty of chemical engineering and technology. - Bibliografija: listovi 85-101. - Sažetak. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
628(043)=111
547(043)=111
BP14-0122

Vidi i br.: BP14-0061,-0123

63 Poljoprivredne znanosti

631/635 Agronomija. Poljodjelstvo. Hortikultura


BUIĆ, Zdenko
      Predobrada petrokemijskih otpadnih voda bentonitnom glinom : doktorski rad / Zdenko Buić. - Zagreb : Z. Buić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 130 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 111-127. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
631.8(043)
628(043)
666(043)
BP14-0123

636/639 Stočarstvo. Pčelarstvo. Lovstvo. Ribarstvo


BEDENICKI, Martina
      Metabolički profil istarskog goveda : znanstveni magistarski rad / Martina Bedenicki. - Zagreb : M. Bedenicki, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 49 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 43-48. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
636.2(043)
619(043)
BP14-0124


BENIĆ, Marijan
      Utjecaj smještaja na dobrobit, ponašanje i proizvodnost mliječnih krava : disertacija / Marijan Benić. - Zagreb : M. Benić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 155 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 120-146. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
636.2(043)
BP14-0125


CUKON, Nenad
      Kakvoća mesa istarskog goveda : magistarski specijalistički rad / Nenad Cukon. - Zagreb : N. Cukon, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 49 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 39-43. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
637(043)
BP14-0126


ĐIDARA, Mislav
      Učinci lanenog sjemena u obroku na sadržaj masnih kiselina mlijeka, antioksidativni status i imunost mliječnih krava : doktorski rad / Mislav Đidara. - Zagreb : M. Đidara, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 165 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 135-156 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2013.
636.2(043)
637.1/.3(043)
BP14-0127


HUBLIN, Andrea
      Razvoj procesa i modeliranje anaerobne razgradnje sirutke : disertacija / Andrea Hublin. - Zagreb : A. Hublin, 2012. ([s. l. : s. n.]). - III, 111 listova : ilustr., graf prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 91-107. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh. Zag., 2012.
637.344:663.1](043)
620.95:663.1](043)
BP14-0128


JURINA, Kornelija
      Nalaz bakterije Cronobacter sakazakii u mliječnoj čokoladi : specijalistički rad / Kornelija Jurina. - Zagreb : K. Jurina, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 42 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: str. 35-39. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
637.1/.3(043)
663.9(043)
BP14-0129


MATKOVIĆ, Srećko
      Higijenski standardi na farmi pilića : specijalistički rad / Srećko Matković. - Zagreb : S. Matković, 2012. ([s. l. : s. n.]). - IV, 78 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 66-75 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
636.5(043)
BP14-0130


MIKULČIĆ, Maja
      Dijagnostika i liječenje epileptoidnih stanja u pasa : specijalistički rad / Maja Mikulčić. - Zagreb : M. Mikulčić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 118 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 111-117 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2013.
636.7(043)
616.8(043)
619(043)
BP14-0131


MILIĆ, Dinka
      Zdravstveni, ekonomski i ekološki učinak aditiva prirodnog zeolita u tovu svinja : disertacija / Dinka Milić. - Zagreb : D. Milić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 132 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 113-124. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
636.4(043)
504(043)
549(043)
BP14-0132


MRŠIĆ, Gordan, veterinar
      Nutritivni i imunomodulacijski učinak plemenite pečurke Agaricus bisporus u proizvodnji tovnih pilića : disertacija / Gordan Mršić. - Zagreb : G. Mršić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - V, 149 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 128-140. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
636.5(043)
619(043)
BP14-0133


PINTUR, Krunoslav
      Genska obilježja piroplazmi izoliranih iz cervida u Republici Hrvatskoj : disertacija / Krunoslav Pintur. - Zagreb : K. Pintur, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 122 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu omota: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 92-108. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
639.1(043)
BP14-0134


ROKOŠ, Borjan
      Čimbenici iskoristivosti trupova jelena običnog (Cervus elaphus L.) iz prirodnog uzgoja : stručni rad / Borjan Rokoš. - Zagreb : B. Rokoš, 2012. ([s. l. : s. n.]). - VI, 86 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 74-80. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
636.2(043)
639.1(043)
BP14-0135


SLIVAR, Željko
      Orijentacijski progesteronski test u dijagnostici ždrijebnosti : stručni magistarski rad / Željko Slivar. - Zagreb : Ž. Slivar, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 53 lista : ilustr., graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na nasl. str.: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 47-50. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
636.1(043)
BP14-0136


ŠEMIGA, Ninoslav
      Učinak obogaćenog okoliša na tjelesnu masu odbijene prasadi : specijalistički rad / Ninoslav Šemiga. - Zagreb : N. Šemiga, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 38 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu omota: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 29-35. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
636.4(043)
BP14-0137


ŠKVORC, Vladimir
      Analiza rizika nakon nalaza patogenih bakterija u sirovom mlijeku i svježem siru : doktorski rad / Vladimir Škvorc. - Zagreb : V. Škvorc, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 124 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 83-103. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
637.1/.3(043)
614.3(043)
BP14-0138


TUČEK, Zvonimir
      Biokemijski pokazatelji koštane pregradnje pašno držanih mliječnih ovaca tijekom gravidnosti i laktacije : disertacija / Zvonimir Tuček. - Zagreb : Z. Tuček, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 92 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 62-85. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
636.3(043)
619(043)
BP14-0139

Vidi i br.: BP14-0072,-0086,-0089,-0091,-0092,-0094,-0099,-0100,-0101,-0102,-0104,-0105,-0106,-0107,-0110,-0112,-0113,-0115

str.4 vrh stranice prva stranicastr. 5 str.6

© 2003   Unibis