BILTEN PRINOVA
str.5 Niz A, 2014 1 (BP-14-001/154) zadnja stranica

66 Kemijska tehnologija i srodne industrije


GALOVIĆ, Olivera
      Razvoj i konstrukcija potenciometrijskog mikrosenzora za tenzide : doktorski rad / Olivera Galović. - Zagreb : O. Galović, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 150 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 135-146. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
661(043)
543(043)
BP14-0140


MARINOVIĆ, Slavica, kemijska tehnologinja
      Predviđanje svojstava dizelskih goriva primjenom vibracijske spektroskopije uz multivarijantnu analizu i umjetne neuronske mreže : disertacija / Slavica Marinović. - Zagreb : S. Marinović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IX, 119 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 116-119. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehnol., Zagreb, 2011.
662(043)
BP14-0141


ORLIĆ, Sebastijan
      Biomimetički pristup sintezi visokoporozne hidroksiapatitne biokeramike : disertacija / Sebastijan Orlić. - Zagreb : S. Orlić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 114 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 106-114. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2012.
66.017:57](043)
66.017:615.464](043)
BP14-0142


ŠOŠTAREC, Anita
      Razvoj i optimiranje vođenja šaržnih procesa primjenom računalom podržanih recepata : doktorski rad / Anita Šoštarec. - Zagreb : A. Šoštarec, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 139 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 131-136. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
66.0(043)
681.5(043)
BP14-0143


TRKMIĆ, Marija
      Karakterizacija pepela različitih vrsta krutog goriva i njegov utjecaj na okoliš : disertacija / Marija Trkmić. - Zagreb : M. Trkmić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 150, III, II, III lista : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 140-150. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh., Zag., 2012.
662.6:504.06](043)
662.613.11(043)
BP14-0144

Vidi i br.: BP14-0042,-0082

663 Industrijska mikrobiologija. Industrija pića i stimulativnih sredstava

Vidi br.: BP14-0064,-0129

665 Ulja. Masti. Voskovi. Kozmetika. Nafta i naftni derivati


ADŽAMIĆ, Zoran
      Kinetika i modeliranje procesa izomerizacije lakog benzina uz Pt/SO4 2- - ZrO2 katalizator : disertacija / Zoran Adžamić. - Zagreb : Z. Adžamić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 110 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju. - Bibliografija: listovi 91-95. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh., Zag., 2012.
665.656.2:665.733](043)
665.656:519.2](043)
BP14-0145


GABRIĆ, Beata
      Odsumporavanje benzina iz procesa katalitičkoga krekiranja ekstrakcijom ekološki prihvatljivim otapalom : doktorski rad / Beata Gabrić. - Zagreb : B. Gabrić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 221 list : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 206-216. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
665.6:66.0](043)
BP14-0146

666 Industrija stakla, keramike, cementa, betona


MANDIĆ, Vilko
      Sol-gel sinteza i karakterizacija mulita dopiranog lantanom : disertacija / Vilko Mandić. - Zagreb : V. Mandić, 2012. ([s.l. : s.n.]). - 135 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 125-135. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh. Zag., 2012.
666.3.015(043)
BP14-0147


ŠUSTIĆ, Igor
      Određivanje sastava očvrslog veziva na osnovi izotopa ugljika : disertacija / Igor Šustić. - Zagreb : I. Šustić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 108 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 101-106. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh. Zag., 2012.
666.972:536.485](043)
691.32(043)
BP14-0148

Vidi i br.: BP14-0005,-0121,-0123

667/668 Industrija boja. Razne organsko-kemijske industrije


OCELIĆ Bulatović, Vesna
      Reološka svojstva polimerom modificiranog bitumena : doktorski rad / Vesna Ocelić Bulatović. - Zagreb : V. Ocelić Bulatović, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 175 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 160-175. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
667(043)
BP14-0149

67/68 Razne industrije i obrti


BUHIN, Zrinka
      Emulzijska in situ polimerizacija i karakterizacija poli[(butil-akrilat)-co-(metil-metakrilat)] silika nanosustava : doktorski rad / Zrinka Buhin. - Zagreb : Z. Buhin, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 179 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 173-179. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
678(043)
BP14-0150


KATANČIĆ, Zvonimir
      Utjecaj modificiranih nanopunila na toplinsku postojanost polistirenskih nanokompozita : doktorski rad / Zvonimir Katančić. - Zagreb : Z. Katančić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 148 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 138-148. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
678.7:536](043)
BP14-0151


MUŽEK, Mario Nikola
      Sinteza geopolimera iz letećega pepela i njegova primjena kao adsorbensa : doktorski rad / Mario Nikola Mužek. - Zagreb : M. N. Mužek, 2014. ([s. l. : s. n.]). - IV, 161 list : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 153-157. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
678:662](497.5)(043)
BP14-0152


UJEVIĆ Andrijić, Željka
      Softverski senzori za identifikaciju i vođenje nelinearnih procesa : disertacija / Željka Ujević Andrijić. - Zagreb : Ž. Ujević Andrijić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 164 lista : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 159-164. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2012.
681.511(043)
BP14-0153

Vidi i br.: BP14-0042,-0143

69 Građevinski radovi i zanati. Građevinski materijali

Vidi br.: BP14-0148

9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. POVIJEST

93/99 Povijest

94/99 Povijest zemalja i naroda srednjega i novoga vijeka


SARDELIĆ, Mirko
      Predodžbe o Mongolima u Europi u 13. stoljeću : doktorski rad / Mirko Sardelić. - Zagreb : M. Sardelić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 225 listova : faks., zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 187-212 ; bio-bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fil. fak., Zagreb, 2013.
94(4)"12"(043)
94(=512.3)"12"(043)
BP14-0154
* Izdano prethodne godine
str.5 vrh stranice prva stranicastr. 6 zadnja stranica

© 2003   Unibis